DE: Private kan skabe stor synergi på ældreområdet

Velfærd

07/4/15 9:46

Nick Allentoft

Når kommunerne inddrager private leverandører på tværs af ældreområdet, kan der opnås store gevinster for den enkelte borger, medarbejdere og kommuner. Det viser ny rapport fra Rådet for Offentlig Privat Samarbejde.

Mere sammenhængende forløb for borgeren, bedre overgange mellem indsatser og bedre udnyttelse af faciliteter. Der er store gevinster at hente, når kommunerne lader private levere sammenhængende løsninger på tværs af eksempelvis hjemmehjælp, genoptræning, hjemmesygepleje og plejecentre. Det viser ny rapport fra Rådet for Offentlig Privat Samarbejde. 

 
”Inddrager man private leverandører på flere områder, åbner man op for nye kræfter og en større synergi på velfærdsområdet. Det har vist sig til gavn for både borgerne, medarbejdere og kommunerne,” siger velfærdspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv, Rasmus Larsen Lindblom, der har deltaget i rapportens følgegruppe. 
 
Dansk Erhverv organiserer en lang række private og selvejende virksomheder, der på ældreområdet leverer sundhedsydelser, driver plejecentre og leverer hjemmepleje i borgerens eget hjem. 
 
Gevinsterne høstes ikke automatisk
Rapporten fra Rådet for Offentligt Privat Samarbejde er baseret på en analyse af seks lokale cases, og her ligger en vigtig pointe, mener Rasmus Larsen Lindblom. 
 
”Gevinsterne høster ikke sig selv og slet ikke uden politisk vilje. Det afhænger konkret af, hvad kommunerne gør, og hvordan de gør det,” siger han.  
 
Rapportens eksempler viser, at de private leverandører har både ekspertisen og kompetencerne til at løfte ældreområdet inden for sundhed, pleje og omsorg. Rapporten og dens materiale udgør vigtig viden og rummer gode eksempler til efterfølgelse.
 
Ny lovgivning bør udvide borgernes frie valg
”De gode eksempler gør det ikke alene. Borgerens ret til at selv at vælge leverandør, skal styrkes i lovgivningen. Det vil sikre en langt mere udbytterig inddragelse af de private leverandører,” siger Rasmus Larsen Lindblom. 

 
”Vi kan se på hjemmeplejeområdet, hvor borgeren i dag har en egentlig rettighed, at mange ældre vælger private leverandører til, når de visiteres til hjemmehjælp. Dagens rapport understreger, at det ikke er en dårlig ide, at sikre borgeren samme ret til selv at vælge leverandør inden for eksempelvis rehabilitering, genoptræning eller delegeret hjemmesygepleje,” siger Rasmus Larsen Lindblom. 

Annonce