EXPATS: Mangfoldighed skaber værdi og vækst

Politik

19/11/2012 11:15

Jesper Brønnum

På konferencen ”Dimensions of Diversity” kom det frem, at Danmark er rimelig god til at tiltrække højtuddannede fra udlandet, men at det ikke er nok. I 2020 vil Danmark mangle 15.000 personer med en universitetsuddannelse ifølge Dansk Erhvervs fremskrivninger. Af Jannik Schack Linnemann

Mangfoldighed er i den offentlige debat blevet et plusord, som alle bekender sig til ved festlige lejligheder. Men hvordan får man mangfoldighed tænkt ind i flere virksomheders forretningsudvikling, ind under huden på medarbejderne og - ikke mindst - aktiveret den øverste ledelse, så festtalerne kan omsættes til praktisk handling?

Det havde en række virksomheder og organisationer sat sig for at komme et skridt nærmere på konferencen ”Dimensions of Diversity”, organiseret af Consortium for Global Talent - CGT og konsortiemedlem Microsoft Development Center Copenhagen i samarbejde med DI og Dansk Erhverv.

Indgangsbønnen for konferencen var en konstatering af, at der er en tendens til at fokusere på udfordringerne frem for på mulighederne ved et mangfoldigt samfund. Det gælder særligt på Christiansborg, hvor mangfoldighed efter Dansk Erhvervs opfattelse ofte reduceres til en diskussion om, hvorvidt vi har råd til indvandring eller ej. Det betegnes som et stort problem for dansk erhvervsliv, fordi den til tider skingre debat er en bremse på vores vækstmuligheder.

Minister Vestager og ambassadør Fulton

Konferencen havde deltagelse af økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, USA’s ambassadør i Danmark Laurie S. Fulton samt topfolk fra dansk erhvervsliv og repræsentanter for den akademiske verden, som belyste de mange gevinster ved et mangfoldigt Danmark.

Indlægsholderne stillede skarpt på, hvordan vi kan fremme mangfoldighed og inklusion i det danske samfund og dermed udnytte forskelligheden til at skabe vækst og job. Der var bred enighed om, at højtuddannede udlændinge - hvad enten de kommer hertil udefra, studerer her i forvejen eller er nydanskere - er en gevinst for det danske samfund.

Som Charlotte Mark, administrerende direktør på Microsoft Development Center Copenhagen, formulerer det:

”Vi ved fra undersøgelser, at de såkaldte expats, som kommer til Danmark med specialistviden, er en rigtig god forretning for samfundet. De skæpper både i statskassen og skaber nye job til danskere. Så det er helt afgørende for erhvervslivets konkurrenceevne, at rammevilkårene for at tiltrække og fastholde udenlandske videnarbejdere sættes under lup og løbende bliver forbedret. Ellers render vores konkurrenter i andre videnøkonomier med talenterne.”

Nyfødte giver underskud

Ifølge forskning fra CBS bor en højtuddannet indvandrer med familie gennemsnitligt otte år i Danmark og bidrager med 1,9 millioner kroner. Til sammenligning er hver nyfødt dansker i gennemsnit en underskudsforretning. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi som danskere er åbne og imødekommende over for vores udenlandske medborgere. Det kan Tine Horwitz, leder af Consortium for Global Talent, erklære sig helt enig i:

”Danskernes manglende åbenhed over for ’de fremmede’ er et stort problem, som politikere, organisationer og virksomheder bør tale åbent om. Det er svært at lovgive sig til større åbenhed. Men hvis vi italesætter problemet og får vist de gode eksempler, hvor danske medarbejdere inkluderer deres udenlandske kolleger, så er vi kommet langt.”

Det kom frem på konferencen, at Danmark faktisk er rimelig god til at tiltrække højtuddannede fra udlandet, men at det ikke er nok. Som det er nu, kan vi ikke brødføde vores egen videnøkonomi med tilpas mange kloge hoveder. I 2020 står Danmark over for at mangle 15.000 personer med en universitetsuddannelse ifølge Dansk Erhvervs fremskrivninger.

Stort potentiale for øget eksport

Markedsdirektør Søren Friis Larsen, Dansk Erhverv, hæfter sig ved, at der er et stort fastholdelsespotentiale:

”Vi skal blive bedre til at holde på de udenlandske videnarbejdere. Det kræver lavere skattetryk, bedre jobmuligheder for medfølgende ægtefæller og flere internationale skolepladser. Vi skal også blive bedre til at plukke nogle af de lavthængende frugter i form af nydanskere, som har sproglige og kulturelle dobbeltkompetencer. Gruppen har et stort potentiale for øget eksport - tænk bare på vores store tyrkiske mindretal i forhold til den hastigt voksende tyrkiske økonomi.”

Ægtefæller er en uudnyttet arbejdskraftressource

Konferencen resulterede i en række konkrete forslag til, hvordan erhvervslivet kan overkomme barriererne og udnytte mangfoldigheden bedre i det danske samfund. En del af forslagene blev debatteret med en veloplagt økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager. Hun kvitterede for, at erhvervslivet lagde sig i selen for at sætte en positiv dagsorden for mangfoldighed.

Ministeren fremhævede selv de herboende internationale studerende og de medfølgende ægtefæller til udenlandske videnarbejdere som en uudnyttet arbejdskraftressource for erhvervslivet.

Regeringen har stillet skarpt på udenlandsk arbejdskraft i sit regeringsgrundlag. Her er der flere gode takter, som Dansk Erhverv og de øvrige organisationer ser frem til at blive konkretiseret her i den nye folketingssamling. Konkret arbejder erhvervsorganisationerne på at påvirke den kommende nationale talentstrategi for Danmark med henblik på større fokus og retning for de mange offentlige initiativer på området.

Mest Læste

Annonce