Nødvendigt fokus på offentlige resultater

Velfærd

10/09/2013 08:56

Jesper Brønnum

Produktivitetskommissionen lægger op til en fundamental og nødvendig ændring af styringen i den offentlige sektor. Resultater skal være i fokus og belønnes, og lederne skal holdes ansvarlige for sine resultater. Dansk Erhverv bakker op ændringen.

Produktivitetskommissionen lægger med sin seneste rapport op til en grundlæggende og nødvendig ændring af styringen i den offentlige sektor.  Kommissionen skriver ”vi har som befolkning besluttet os til hvert år at betale en lille billion (1.000.000.000.000 kr.) i skatter og afgifter til det offentlige. Derfor bør det også interessere os, om sektoren er produktiv og effektiv.”

Kommissionen konstaterer, at vi ved alt for lidt om den offentlige sektors evne til at opnå mål og levere resultater. Til gengæld bruges der meget tid på at dokumentere arbejdsprocesser. Det skaber bureaukrati og højner ikke produktiviteten. Den offentlige sektor skal i stedet fokusere på resultaterne og dermed det output borgerne og virksomhederne får.

”Den offentlige sektor er afgørende for Danmarks konkurrenceevne, og vi betaler i dag voldsomme summer til sektoren. Spørgsmålet er, om borgerne får det rette for de anvendte ressourcer. Svaret svæver i luften, for der måles stort set ikke systematisk på de resultater, den offentlige sektor skaber. Vi må sige, at kommissionens anbefalinger i den grad falder på et tørt sted,” siger analysechef Geert Laier Christensen, Dansk Erhverv.

”Der er behov for et nyt fokus i store dele af den offentlige sektor. Og det er et nybrud at skabe klare mål for, hvad de offentlige institutioner skal levere og fjerne bureaukrati. Det er en sund og til tider svær øvelse, som vi kender godt i det private erhvervsliv, hvor man både bliver belønnet og straffet for sine resultater. Men det er her vigtigt, at man også giver institutionerne det økonomiske ansvar for opgaven,” siger Geert Laier Christensen.

Manglende offentlige gennemsigtighed

Den manglende gennemsigtighed er en af de største forhindringer for at skabe et bedre billede af den offentlige produktivitet. Produktivitet handler om bedre resultater ved brug af færre ressourcer, men mange offentlige institutioner har ikke kendskab til deres reelle omkostninger og prisen på løsningen af opgaverne.

”Vi ønsker en mindre og mere effektiv offentlig sektor, men i dag er det det ofte umuligt at sammenligne offentlige og private tilbud, fordi den offentlige sektors udregninger af priser er mangelfuld. Ikke blot så man kan sammenligne forskellige offentlige institutioner, men også så man kan sammenligne offentlige og private institutioner. Det vil kunne kvalificere debatten om, private eller offentlige løser opgaverne bedst,” siger analysechef Geert Laier Christensen.

Styrk ledelsen og ansvaret

Kommissionen har som en af sine vigtigste anbefalinger, at det offentlige i langt højere grad skal belønne dem, der opnår resultaterne og stille krav til dem, der ikke gør. Resultaterne skal være enkle og knyttet til kerneproduktet. Til gengæld skal der være større frihed til at opnå resultaterne. Dansk Erhverv opfatter det som en god ide, at offentlige ledere på alle niveauer holdes ansvarlige i forhold til at skabe resultater for borgerne. Både gode og dårlige resultater.

”Vi skal i Danmark blive bedre til at belønne den særligt gode indsats i den offentlige sektor. Denne mulighed er speciel stor i den offentlige sektor, hvor belønning kun i alt for begrænset omfang er koblet til effekterne og resultaterne for borgerne,” siger Geert Laier Christensen, Dansk Erhverv

For yderligere kommentar: Analysechef Geert Laier Christensen 6133 0562

Mest Læste

Annonce