Anders Eldrup er ny formand fjernvarmens tænketank Grøn Energi. Han afløser bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen fra Danfoss på tænketankens formandspost. Fjernvarme er på vej til at blive Danmarks nye eksport-guldæg.

Anders Eldrup ny formand for fjernvarmens tænketank Grøn Energi

Ledelse

18/03/2014 17:00

Freja Eriksen

Anders Eldrup blev tirsdag valgt som ny formand for tænketanken Grøn Energi og afløser dermed bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen fra Danfoss som frontfigur i fjernvarmens grønne tænketank. Fjernvarme kan blive Danmarks nye, store eksporteventyr, fordi fjernvarme både kan binde energisystemet sammen og lagre og opsamle ellers spildt energi. Det er grønt, effektivt og økonomisk værdifuldt, siger Anders Eldrup.

I Danmark har 63 procent af alle boliger fjernvarme. Det betyder, at Danmark udnytter en masse energi fra kraftvarmeværker eller industri, som ellers skulle køles bort og smides ud til ingen verdens nytte. Den form for energieffektivitet har udlandet fået øjnene op for.

”Fjernvarme rummer et uvurderligt grønt potentiale og mindst lige så stort potentiale for energieffektivisering. Danmark er førende på dette felt, og vi har virkelig en grøn teknologi og knowhow at tilbyde til udlandet,” siger Anders Eldrup. 

Fjernvarmeindustrien forventer således at tre-doble eksporten i 2020 til 15 mia. kr. og dermed også at skabe 4000 nye job.

Anders Eldrup er tirsdag den 18. marts blevet valgt til formand for fjernvarmens tænketank Grøn Energi. Grøn Energi er skabt af den samlede fjernvarmebranche og tæller blandt andet fremtrædende virksomheder som Danfoss, Grundfos, Logstor og Kamstrup samt en række førende rådgivende ingeniørvirksomheder.

På EU-plan er udbredelsen af fjernvarme kun 11 procent, og der spildes årligt overskudsenergi fra eksempelvis de mange store kulkraftværker svarende til 1000 euro per EU-borger. Energi, som teknologisk ganske ubesværet kunne være blevet brugt til fjernvarme og dermed varme i folks radiatorer.

”Spørgsmålet om et grønt og effektivt energisystem er internationalt, for skal vi gøre en forskel og reducere vores CO2-udledninger, så skal alle gøre en indsats. Danske virksomheder er verdens førende indenfor fjernvarme og med denne teknologi kan vi lynhurtigt og her og nu skabe kæmpe fremskridt i en række lande,” siger Anders Eldrup.

Anders Eldrup har i sit tidligere virke som blandt andet topchef for DONG Energy arbejdet målrettet mod en grøn omstilling af energisektoren. Han er i dag også engageret i bestyrelsesarbejde i Copenhagen Cleantech Cluster samt Offshoreenergy.dk. Begge steder som formand, Han er desuden næstformand for Concito og sidder i bestyrelserne for Rockwool Foundation, Terma A/S, Lindoe Offshore Renewables Center, Experimentarium og Danmarks Tekniske Universitet.

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer. Det sker i form af blandt andet analyser og innovationsprojekter, der kan belyse og dokumentere fjernvarmens nøglerolle for et bæredygtigt og integreret energisystem.

Fokus er blandt andet på den danske fjernvarmebranches mulighed for større eksport til udenlandske markeder, hvor etablering af fjernvarmeløsninger kan reducere energiforbruget og skabe grøn vækst.

Fakta om Grøn Energi:

Grøn Energis medlemmer omfatter blandt andet Danfoss, Grundfos, Logstor, Kamstrup, Cowi, Rambøll, Grontmij og Dansk Fjernvarme. I Grøn Energis bestyrelse sidder udover formand Anders Eldrup, Jens Lübech Johansen, Grundfos, Lars Tveen, Danfoss, Lars Therkildsen, HOFOR, Lars Gullev, DBDH, Hans Peter Slente, DI samt Henrik Lund, Aalborg Universitet.

 

Mest Læste

Annonce