Kamma Eilschou Holm Jonassen ny vicedirektør for Dansk Fjernvarme

Infrastruktur

01/02/2013 13:10

Torben Øllegaard Sørensen

Dansk Fjernvarme har ansat Kamma Eilschou Holm Jonassen som ny vicedirektør. Foreningens nye vicedirektør kommer fra en stilling som Rets- og administrationschef i Energitilsynet og har før det arbejdet i såvel Energistyrelsen som Energiministeriet.

Dansk Fjernvarme opruster organisationen med ansættelse af en vicedirektør. Den nye vicedirektør er 45-årige Kamma Eilschou Holm Jonassen. Ansættelsen sker i kølvandet på vedtagelsen af en ny strategi for Dansk Fjernvarme og ikke mindst for at skærpe fjernvarmesektorens indflydelse på energipolitikken.

Dansk Fjernvarmes nye vicedirektør er et kendt ansigt i energisektoren og har i mange år bestridt betydningsfulde job i såvel Energiministeriet, Energistyrelsen som i Energitilsynet. Altid med fjernvarme som en højt prioriteret del af energipolitikken.

Efter Folketinget i foråret 2012 indgik en bred energiaftale har der været stigende fokus på fjernvarmens rolle i fremtidens energiforsyning. Netop nu arbejder man med at sætte gang i en række analyser, der skal understøtte den fremtidige udvikling af fjernvarmen samt klarlægge behovet for en overordnet energiplanlægning.

Samtidig med den proces udfordres fjernvarmeværkerne af høje gaspriser, øgede afgifter og omkostninger, der mindsker og nogle steder helt eliminerer fjernvarmens konkurrencefordel overfor den individuelle opvarmning. Mange værker slås derfor med urimeligt høje fjernvarmepriser, og med regeltekniske hindringer, der betyder, at grønne udvidelser og konverteringsprojekter sættes i stå eller lægges i mølposen, selv om de vil være til gavn for både forbrugerne, for klimaet og følger den kurs politikerne har lagt. Det betyder med andre ord, at den fremtrædende placering fjernvarmen fik i energiaftalen risikerer at blive undermineret af kortsigtede økonomiske fejldisponeringer.

Derfor ønsker Dansk Fjernvarme at styrke organisationens muligheder for at arbejde med energipolitikken.

”Med vedtagelsen af en meget ambitiøs strategi for Dansk Fjernvarme og med etableringen af en ny analyse og udviklingsafdeling – tænketanken Grøn Energi – i Fjernvarmens Hus, har Dansk Fjernvarme allerede taget det første skridt. Og med ansættelse af Kamma Eilschou Holm Jonassen fortsætter vi denne udvikling for også at styrke indsatsen med at klæde vores medlemsværker på med både juridisk og faglig kompetence,” siger direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme.

Kamma Eilschou Holm Jonassen tiltræder sin stilling hos Dansk Fjernvarme den 1. marts. 

Mest Læste

Annonce