Psykiatrien er fortsat klar til at modtage alle patienter

Sundhed

17/04/2020 09:59

Kristian V. Jensen

Markant færre er blevet henvist til psykiatrisk behandling, siden corona-epidemien gjorde sit indtog i Danmark. Men psykiatrien står klar til at behandle alle, og det er vigtigt at henvende sig til sin læge ved symptomer, fastslår Danske Regioner.

Psykiatriske afdelinger og akutmodtagelser over hele landet står klar til at modtage alle patienter, som henvises af deres læge til behandling for psykisk sygdom – også selvom Covid-19 fortsat fylder meget i det danske sundhedsvæsen.

Derfor ser Danske Regioner også med stor alvor på en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen, som viser, at antallet af henvisninger til psykiatrien er faldet med hele 60 pct., siden corona-epidemien for alvor ramte Danmark.

”Det er et bekymrende fald i henvisninger, og vi bør snarest muligt vende tilbage til et normalt niveau. Ellers er der stor risiko for, at vi fremover vil se flere borgere med brug for hjælp i psykiatrien. Derfor vil jeg gerne slå fast, at psykiatrien ikke er – og aldrig har været – lukket, men tværtimod er klar til at modtage og behandle alle patienter,” siger Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg.

Færre kontakter egen læge

Regionerne oplever både, at patienterne ikke i samme omfang henvender sig til deres praktiserende læge med symptomer, og at færre henvender sig direkte til de psykiatriske akutmodtagelser. Det kan skyldes en generel bekymring for smitte i sundhedsvæsenet eller det faktum, at borgerne opfordres til at blive hjemme og ikke række ud til andre mennesker.

Men for personer med psykisk sygdom kan det få konsekvenser at blive hjemme og forsinke behandlingen.

”For mennesker, der lever med angst, depression og lignende, kan det være en stor udfordring, når hverdagen smuldrer. Derfor er det præcis lige så vigtigt som før, at man henvender sig til sin læge, hvis man får eller har psykiske udfordringer. Vi skal sikre, at mennesker med psykisk sygdom får den hjælp og støtte, de har behov for. Det ændrer corona-epidemien ikke ved,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Nye behandlingsformer

For at skærme patienter med svækket immunforsvar og reducere smitterisikoen er der indført flere nye tiltag i psykiatrien den seneste tid. For eksempel er ambulante gruppesamtaler i flere regioner omlagt til individuelle samtaler, ligesom der nogle steder tilbydes hjemmebesøg hos patienter som et alternativ til indlæggelse. Den helt store ændring ses dog i brugen af video- og telekonsultation, som fylder meget mere i behandlingen, og som regionerne i høj grad ønsker at fastholde fremover.

”Vi har set stor vilje og ønske om at bruge nye innovative løsninger, som både hjælper patienterne og reducerer risikoen for smitte. De gode løsninger skal vi holde fast i, også når hele sundhedsvæsenet er tilbage til normal drift igen,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Oplever man tegn på psykisk sygdom, skal man fortsat kontakte sin praktiserende læge først. Lægen vil så vurdere, om man skal henvises til psykiatrien i regionerne. Udenfor almindelig åbningstid gælder det fortsat, at man kan kontakte lægevagten i den region, man bor i.

 

Foto: Steen Brogaard, www.ft.dk

Mest Læste

Annonce