Medarbejdere og ledere skal lære af hinanden

Ledelse

25/10/2013 14:31

Freja Eriksen

FTF og de andre parter på det offentlige arbejdsmarked har i dag aftalt med regeringen at oprette et Center for Offentlig Innovation. Her skal medarbejdere og ledere i den offentlige sektor få nye muligheder for at lære af hinanden og udvikle nye arbejdsmetoder.

Et nyt kraftcenter skal være med til at udvikle den offentlige sektor. I dag har parterne på det offentlige arbejdsmarked sammen med regeringen besluttet at oprette Center for Offentlig Innovation. Centeret skal indsamle og sprede viden om innovationsprojekter i hele den offentlige sektor. Det kan fx være projektet med tillidsbaseret ledelse, medarbejderdreven innovation, velfærdsteknologi, borgerinddragelse eller nye former for arbejdstilrettelæggelse. Centeret skal på den måde inspirere medarbejdere til at trække på hinandens konkrete erfaringer fra skoler, plejehjem, fængsler, sygehuse, institutionskøkkener, børnehaver, jobcentre osv.

Centeret får 10 mio. kr. til drift om året de næste tre år og bliver fysisk placeret i tilknytning til forskningsinstituttet KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). Her skal. Parterne bag aftalen er FTF, , OAO, Akademikernes Centralorganisation, KL og Danske Regioner og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager.

Med det nye innovationscenter viderefører parterne den aftale om syv principper for modernisering af den offentlige sektor, som blev indgået før sommerferien – også kaldet tillidsreformen.

Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, ser det nye center som et vigtigt skridt for at få spredt medarbejdernes ideer hurtigere.

"Aftalen om en tillidsreform giver medarbejdere og ledere en central rolle i at udvikle den offentlige sektor. Det er godt - og naturligt - for det er dem, der i det daglige har kontakten med borgerne. FTF's undersøgelser viser, at det betaler sig at vise medarbejdere og ledere tillid, så man får udnyttet deres faglighed og idékraft. Vi er rigtig glade for aftalen med regeringen og arbejdsgiverne, og det er et vigtigt skridt, at vi nu får et center for offentlig innovation, der kan sprede medarbejdernes mange ideer hurtigere, sådan som FTF længe har arbejdet for", siger hun.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger det sådan her:

”Der er mange ildsjæle i den offentlige sektor - og dermed utallige projekter landet over, hvor man prøver at gøre tingene smartere og bruge ressourcerne mest effektivt. Center for Offentlig Innovation skal sørge for, at ildsjælene ikke alle opfinder den dybe tallerken, men at vi i stedet kan bruge eller bygge videre på hinandens succes’er - også når de kommer fra et helt andet fagområde eller fra en kommune i den modsatte ende af landet”.

Mest Læste

Annonce