Den digitale skole: Nu er det bare om at komme i gang

13/08/2012 13:49

Line Oxholm Thomsen

De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole og bruger de digitale medier mere end nogensinde. Folkeskolen har brug for at tage et tigerspring fremad i forhold til læring og digitalisering, mener KL. Når over 60.000 5-6-årige om få dage begynder i landets børnehaveklasser, er det med rygsækken fyldt med digitale kompetencer.

En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for KL viser, at de kommende børnehaveklassebørn ifølge deres forældre er helt klar til den digitale skole. Et stort flertal af de 6-årige bruger allerede digitale medier, og over halvdelen af børnene arbejder ofte derhjemme med digitale læringsprogrammer som Pixeline og apps med bogstaver og tal.

Undersøgelsen viser også, at børnene er langt mere parate, end børnehaveklasselederne og lærerne tror, samt at de digitale medier har et enormt potentiale i forhold til at fremme elevernes læring. Fx mener et stort flertal af børnehaveklasselederne og lærerne, at digitale medier kan hjælpe eleverne med at fastholde koncentrationen, og de øger samtidig muligheden for at arbejde mere selvstændigt, differentieret og i grupper.

”Skolerne skal fra skolestart udnytte, at eleverne er parate til at lære digitalt. Børnene er mere parate, end lærerne tror, men alle er fuldt ud klar over de store potentialer, så nu er det bare om at tage springet fremad i forhold til læring og digitalisering,” siger Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, og fortsætter:

”Kommunernes politikere må støtte op om digitalisering i folkeskolen. Det er en stor opgave for skolerne at omstille læring og undervisning til de nye muligheder. Fordelene er, at eleverne motiveres stærkt af det digitale, at de kan arbejde selvstændigt, og at lærerne nemmere kan følge elevernes fremgang”.

Skal den digitale skole lykkes, peger både lærere og ledere i undersøgelsen dog på, at der er behov for, at alle har adgang til en pc eller lignende. Og at teknikken fungerer.

I forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der afsat 500 millioner kroner i de kommende år til indkøb af digitale læremidler, til at gennemføre forsøg med at anvende digitale medier på demonstrationsskoler og til forskning.

”Udviklingen går stærkt på det digitale område. Skolelederne har ansvar for, at lærerne bruger digitale medier sammen på skolen eller i netværk mellem skoler. Videndeling mellem lærerne skal til, og det foregår allerbedst i praksis. Der er heldigvis mange frontløbere blandt lærerne på skolerne.” siger Jane Findahl.

Mest Læste

Annonce