Hovedstadskommunerne peger på Frederiksberg som tilsynskommune

Politik

11/12/2012 12:13

Line Oxholm Thomsen

Kommunekontakt Rådet (KKR) i Region Hovedstaden, hvori borgmestrene fra regionens 29 kommuner er repræsenteret, peger på Frederiksberg Kommune som social tilsynskommune i regionen. Samtidig peger KKR på Københavns Kommune til placeringen af et Børnehus for børn og unge, der har været udsat for overgreb.

Et stærkt socialt tilsyn
”Jeg er meget tilfreds med, at kommunerne i regionen i enighed peger på Frederiksberg Kommune som ny social tilsynskommune. Social- og integrationsministeren har efterspurgt et stærkt kommunalt forankret tilsyn med sociale tilbud til børn og voksne. Det er min klare overbevisning, at det får vi ved at placere opgaven i Frederiksberg Kommune,” udtaler formand for KKR Hovedstaden, Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S).

Borgmester på Frederiksberg Jørgen Glenthøj (K) er glad for tilliden:
”Det er en yderst væsentlig samfundsopgave, vi nu skal løse på Frederiksberg. Det sociale tilsyn handler i bund og grund om at sikre vilkårene for de svageste grupper i vores samfund, og vi vil gøre vores allerbedste for at leve op til tilliden,” siger Jørgen Glenthøj.

Børnehus en vigtig opgave
Formanden for KKR Hovedstaden Steen Christiansen (S) glæder sig samtidig over beslutningen om, at det nye Børnehus bliver placeret i Københavns Kommune:

”Det indgår som et element i regeringens overgrebspakke, at der skal etableres ét Børnehus i hver region. Børnehuset skal sikre en sammenhængende og koordineret indsats for børn og unge, der bliver udsat for seksuelle overgreb eller vold. Det er en meget vigtig opgave, som vi i KKR Hovedstaden mener ligger bedst i Københavns Kommune. Her har man den nødvendige viden og erfaring, og samtidig kan Børnehuset fysisk blive placeret tæt på Rigshospitalet og politiet, som er helt centrale samarbejdsparter,” siger Steen Christiansen.

Også i Københavns Kommune glæder man sig over placeringen af Børnehuset:
”Vi har en stor erfaring og viden om, hvordan man håndterer børn i disse ulykkelige sager, og derfor er jeg rigtig glad for at Børnehuset skal ligge i København. Børnehuset handler om at samle kompetencerne, så børnene ikke oplever at blive kastet rundt i mellem de mange myndigheder, der skal hjælpe dem,” siger Mikkel Warming (Ø), der er socialborgmester i Københavns Kommune.

Klar til efteråret næste år
Social- og integrationsministeren vil i begyndelsen af 2013 godkende de fem tilsynskommuner. Herefter starter arbejdet med at få etableret og organiseret tilsynet i et samarbejde mellem ministeriet, tilsynskommunerne og de øvrige kommuner. Tilsynskommunerne skal være klar til at begynde arbejdet 1. november 2013.

Efter planen åbner Børnehuset i Region Hovedstaden den 1. oktober 2013.

Mest Læste

Annonce