Hvad er digital velfærd i virkeligheden?

29/09/2011 13:24

Kommunernes Landsforening

Spørgsmålet er ikke længere, om vi skal digitalisere dele af velfærden. Presset fra en voksende ældregruppe, flere kronisk syge, et svindende rekrutteringsgrundlag og en udfordret samfundsøkonomi stiller snarere spørgsmålet: Hvordan?

To danske kommuner er nu kommet ud af tænkeboksen, og i løbet af efteråret afprøver de en ny mulighed for at digitalisere dele af velfærden. Håndsrækningen kommer fra KMD’s Online Omsorg, der forbinder borgere og personale gennem online videokontakt.

Berøringsangsten er kureret
Selv om hele 80-85 procent af de offentlige budgetter går til de store velfærdsområder og kun 15-20 procent til administration, har investeringerne i digitalisering længe fordelt sig stik modsat. Pengene er i al væsentlighed gået til at digitalisere og effektivisere de administrative opgaver og arbejdsgange. Men en kombination af nødvendighed og mod får nu flere kommuner til at lægge berøringsangsten på hylden. Mange omsorgsopgaver kræver varme hænder, ja, og det står ikke til diskussion. Men kontakten ansigt til ansigt kan også foregå digitalt. Og det kan frigøre ressourcer til den fysiske pleje og hjælp, ingen har lyst til at give slip på.
I løbet af eftersommeren 2011 bliver Halsnæs og Faaborg-Midtfyn kommuner klar til at afprøve KMD Online Omsorg på udvalgte områder. Begge kommuner peger på, at videokontakten rummer fordele både for borgerne og for kommunen.

Øget livskvalitet for borgerne
Faaborg-Midtfyn Kommune har i første omgang valgt at teste løsningen inden for to områder: Ved genoptræning af skulderopererede og som et tilbud til kommunens KOL-patienter.
”Vores ambition er at hjælpe borgerne bedre i hjemmet og dermed øge deres livskvalitet. Det kan være ved at få dem hurtigere i gang med genoptræning efter en operation. Eller ved at undgå nogle af de indlæggelser, KOL-patienterne ellers oplever i deres dårlige perioder,” fortæller Michael Bech Petersen, der er Udviklingskonsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune.
For at sikre borgerne en hurtig indsats, involverer forsøget i kommunen også et tæt samarbejde med hospitalerne.
”Ifølge fagkundskaben er det netop en hurtig indsats, der kan forkorte sygdomsforløbene, både for de skulderopererede og for KOL-patienterne. For patienterne har det yderligere den fordel, at de ikke skal møde op hos kommunen eller på hospitalet. I stedet kan de få hurtig hjælp derhjemme, både til genoptræning og ved akutte symptomer,” påpeger han.
Frigør ressourcer til nærvær
Halsnæs Kommune har også blikket vendt mod de borgere, der ellers kæmper med længere eller tilbagevendende sygefravær. Det kan eksempelvis være hofteopererede, kronikere og KOL-patienter.
”Vi ser et stort potentiale i at møde borgerne online. Ud over hjælp til genoptræning kan vi også tilbyde onlinesamtaler, der gør syge og ældre mere trygge i hverdagen. Eller vi kan hjælpe med at huske medicinen, uden at vores medarbejdere skal starte bilen først. I sidste ende giver det borgerne større styrke til at mestre deres eget liv. Vi kan således frigøre ressourcer til de opgaver, der kræver vores fulde nærvær,” forklarer Birte Carøe, der er leder af Sundhedsservice i Halsnæs Kommune.
Hvad online-løsningen betyder i kroner og øre, tør de to kommuner dog ikke spå om endnu.
”Men hvis vi formår at hjælpe borgerne til kortere sygdomsperioder, og vi samtidig kan frigøre tid fra transport og planlægning til omsorg – så er meget vundet,” lyder vurderingen fra Birte Carøe.
Potentialet kan måles i milliarder
Både på ældreområdet og blandt de stadig flere kronisk syge vurderer KMD Analyse et betydeligt potentiale. Ved at rulle Online Omsorg ud i fuld skala på ældreområdet lyder et forsigtigt skøn, at den digitale kontakt kan afløse mindst 10 procent af kommunernes omsorgsbesøg. Det giver et rationale i milliardklassen, og dertil kommer de sparede udgifter til biler og benzin.
Inddrager man også de kronisk syge i vurderingen, vokser potentialet markant. Her anslår KMD Analyse, at digitaliseringen kan afhjælpe udgifter i størrelsesordenen 5-10 mia. kr. gennem blandt andet videokonsultationer og automatisk fjernmåling frem for fysisk fremmøde.

Danskerne er parate
Ifølge de rundspørger, KMD Analyse har fået gennemført, bakker et flertal i befolkningen op om de nye tanker. Syv ud af 10 danskere er åbne for at tage videokommunikation i brug på ældreområdet. Og selv om de ældre over 80 år er mere skeptiske, svinder skepsissen, når den abstrakte teknologi bliver mere konkret.
Tilsvarende peger syv ud af 10 danskere med kroniske sygdomme også på, at videokonsultationer, automatisk fjernmåling og lignende former for ny teknologi vil kunne lette deres hverdag.


Tjek din kommunes muligheder nu
Spørgsmålet er nu, hvordan din kommune kommer fra tanke til handling. Teknologien og borgerne er parate. De første kommuner har budt den digitale velfærd indenfor. Og vi glæder os også til at tage imod din kommunes udfordring.
Besøg KMD’s stand på Digitaliseringsmessen´11 og få både viden og inspiration til at komme videre.
_________

Halsnæs og Faaborg-Midtfyn Kommuner bliver de første, der afprøver KMD Online Omsorg i praksis. Kommunerne går i test i efteråret 2011 og forventer at evaluere de første erfaringer i begyndelsen af 2012.

Online Omsorg kan helt eller delvist digitaliseres:
• Rådgivning fra hjemmehjælp og hjemmepleje
• Genoptræning
• Påmindelser
• Information om madplaner, kostplaner, arrangementer og forsinkelser
• Til- og framelding til madservice, kørsel og kommunale arrangementer
• Indberetning af helbredsmålinger
• Nødopkaldskontakt og aftalt overvågning
• Kontakt med pårørende
 

Mest Læste

Annonce