KL: Anlægsniveau skal videreføres

Infrastruktur

05/05/2014 10:17

Nick Allentoft

Det er afgørende, at kommunerne også til næste år kan have et højt anlægs-niveau og investere i bedre fysiske rammer. Det siger KL’s formand Martin Damm forud for det første møde mandag i forhandlingerne mellem KL og regeringen om næste års kommunale økonomi.

KL-formanden peger også på, at den borgernære velfærd skal prioriteres i den samlede offentlige vækst. Og kommunerne skal sikres finansiering, så de kan opretholde en tilfredsstillende offentlig service.

”KL har gennemført tre regionale møder med kommunalpolitikere fra hele landet, og meldingerne efterlader ingen tvivl: Kommunerne har et højt anlægsbehov også i 2015. Det er derfor vigtigt, at vi får mulighed for at køre med anlægsudgifter på mindst samme niveau som i år,” siger Martin Damm.

”Offentlige investeringer i Danmark ligger forholdsvist lavt sammenlignet med andre lande. Der er derfor skabt et efterslæb, og vi kan ikke være tjent med, at veje, børnehaver, skoler og ældreinstitutioner ofte er nedslidte og på et niveau, der er utidssvarende,” siger Martin Damm.

”Samtidig skal man huske, at høje anlægsudgifter ofte er en forudsætning for, at kommunerne kan effektivisere og modernisere deres drift. Når man fx energirenoverer, koster det nogle investeringer, men det er godt for miljøet og pengepungen, når man bare kigger et par år frem,” siger KL’s formand.

Han peger på den kommunale likviditet og finansieringsbehovet i 2015 som et andet hovedtema i forhandlingerne. En række kommuner har vanskeligt ved at finansiere udgifter inden for den nuværende serviceramme.

”Mange kommuner kan kun lige få enderne til at mødes, når økonomien skal hænge sammen. Kommunerne har derfor de sidste par år fået et ekstraordinært finansieringstilskud. Det vil føre til store spareøvelser mange steder, hvis de penge ved årsskiftet bare forsvinder,” siger Martin Damm.

”Samtidig er det afgørende, at man tager hånd om de udfordringer, som en eventuel omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet indebærer. Det vil flytte mange penge rundt mellem kommunerne. Og det vil især kunne mærkes i de kommuner, hvor økonomien i forvejen er stram,” siger Martin Damm.

Han understreger, at kommunerne skal have del i den samlede offentlige vækst på 0,5 pct., som der ifølge regeringens økonomiske politik er plads til i 2015.

”Vores udgangspunkt er meget beskedent – vi ønsker bare, at den borgernære velfærd, herunder de svageste grupper, skal have del i den vækst, som regeringen har annonceret for den samlede offentlige sektor. Og vi vil sikre, at det nære sundhedsvæsen får et løft, så vi kan prioritere forebyggelse på sundhedsområdet højere”.

”Kommunerne har i de senere år reduceret medarbejderstaben med ca. 18.000 fuldtids personer, mens staten har ansat i omegnen af 2.600 og regionerne knap 2.800. Så det er kun rimeligt, hvis den borgernære velfærd, vi står for i kommunerne, får del i den samlede vækst i de offentlige udgifter,” siger Martin Damm.

   

 

Mest Læste

Annonce