KL: Både gode og dårlige ting i planlovsforslag

Politik

04/10/2012 13:45

Line Oxholm Thomsen

Det er positivt, at alle kommuner nu får mulighed for at give tilladelse til mere erhverv og bebyggelse. Men det er beklageligt, at regeringen samtidig vil indskrænke muligheden for at opføre større detailhandelsbutikker.

Det siger formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, Martin Damm, i en kommentar til regeringens forslag til en ændring af planloven.

”I KL har vi hele tiden været skeptiske over for, at man ved den seneste planlovsændring lavede særregler for 29 kommuner, og at man pålagde disse kommuner at sige ja til boliger og erhverv i stedet for at lade den enkelte kommune træffe sin egen afgørelse”.

”Derfor hilser jeg det velkomment, at vi nu får ens regler for alle, og at alle 98 kommuner på flere punkter får bedre mulighed for at skabe vækst og udvikling. Blandt andet en friere adgang til at opføre nye boliger i udkanten af landsbyer og til at udnytte overflødiggjorte bygninger til erhverv og helårsboliger”.

”Og regeringen skal have ros for, at kommunerne får selvbestemmelsen tilbage i forhold til, om man vil give tilladelse til byggeri i landzoner. Det giver bedre mulighed for strategisk planlægning og for at prioritere udvikling bestemte steder,” siger Martin Damm.

Han kritiserer dog, at regeringen vil indskrænke kommunernes frihed til selv at regulere, hvilken detailhandel de ønsker. Blandt andet vil kommuner med mellemstore byer ikke længere kunne tillade opførelsen af fx byggemarkeder eller møbelbutikker på over 2000 m2.

”Folketinget burde ikke se det som sin opgave at bestemme over, hvilket butiksliv vi ønsker ude i de enkelte kommuner. Regeringens forslag er på dette område udtryk for en centralistisk tankegang og en manglende tiltro til, at vi, der sidder med ansvaret lokalt, selv er i stand til at træffe fornuftige beslutninger.”

”Det harmonerer meget dårligt med regeringens erklærede ønske om at sikre afbureaukratisering og sikre større lokalpolitisk råderum,,” siger Martin Damm.

 

Mest Læste

Annonce