KL: Dagpengekommissionens anbefalinger rammer hovedet på sømmet

Velfærd

19/10/2015 14:06

Nick Allentoft

Dagpengekommissionens anbefalinger er et godt svar på de udfordringer, som er i det nuværende dagpengesystem, og vil kunne understøtte kommunernes arbejdsmarkedsindsats, lyder det fra KL’s formand Martin Damm.
Dagpengekommissionen har mandag fremsat sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem. Målet er at skabe større tryghed for den enkelte, øge fleksibiliteten, så dagpengesystemet i højere grad understøtter ledige i at tage alle typer af job, samt at modernisere dagpengesystemet, så det bliver mere gennemskueligt og enkelt at administrere.

Dagpengekommissionen

Dagpengekommissionen har i to år arbejdet på et udspil til et nyt dagpengesystem. Læs alle artikler her.

”I Dagpengekommissionen er der bred enighed om den model, som Dagpengekommissionen anbefaler. Det er et rigtigt godt grundlag for de politiske forhandlinger om en reform, der nu skal i gang, og jeg håber, at politikerne vil lytte til denne brede enighed fra arbejdsmarkedets parter og de sagkyndige,” siger KL’s formand Martin Damm.

Han mener, at anbefalingerne er et godt svar på de temaer, KL har prioriteret i udvalgsarbejdet, og at anbefalingerne dermed vil kunne bidrage til at understøtte kommunernes arbejdsmarkedsindsats og resultaterne i jobcentrene.   ”Det har været en forudsætning for KL, at dagpengesystemet understøtter den omstilling og udvikling i kommunernes jobcentre, som følger af regeringens beskæftigelsesreform og den nye refusionsmodel. Det betyder også, at systemet skal sikre, at borgerne hurtigst muligt kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet,” siger Martin Damm og fortsætter:   ”Det er nødvendigt, at vi har en model for genoptjening af rettigheder i dagpengesystemet, som sikrer, at de ledige bliver motiverede til at tage også mere kortvarige eller mindre attraktive job. Vi har brug for et system, der sikrer øget arbejdsudbud, og derfor skal vi styrke de mekanismer, der tilskynder til at komme hurtigt i beskæftigelse – også i forhold til nyuddannede.”   KL har i udvalgsarbejdet lagt vægt på en grundlæggende forenkling og konsekvent digitalisering af dagpengesystemet. Derfor er forslaget om en månedsbaseret opgørelse af optjening og anvendelse af indkomstregistret også den rette vej at gå, lyder det fra Martin Damm.

Mest Læste

Annonce