KL og Danske Regioner laver fælles sundhedscamp

27/09/2012 13:57

Line Oxholm Thomsen

Den 5.- 6. december 2012 vil politikere fra regioner, kommuner, faglige organisationer og patientorganisationer drøfte og komme med bud på retningen af fremtidens sundhedsvæsen. ”SundhedsCamp 2012” er overskriften, når Danske Regioner og KL slår dørene op til to dages debat om fremtidens sundhedsvæsen.

Udfordringerne er til at få øje på: Der bliver flere og flere ældre, befolkningens krav og forventninger til sundhedsvæsenet vokser, og der vil i fremtiden være flere borgere, der har behov for, at samarbejdet mellem sektorerne foregår fuldstændigt gnidningsfrit. Derfor er der behov for at finde nye og mere effektive løsninger.

Campen kommer i kølvandet på et forår, hvor fremtidens sundhedsvæsen har været til debat, og hvor såvel Danske Regioner som KL har understreget betydningen af at styrke samspillet mellem sundhedsvæsenets parter om sundhedsydelserne. Den fælles retning er klar. Nu skal den konkretiseres yderligere – i fællesskab.

Derfor har de to organisationer inviteret 75 politikere og embedsfolk fra staten, regionerne, kommunerne og en række organisationer til en fælles sundhedscamp, der skal sætte fokus på at styrke sammenhængen i sundhedsvæsenet. Deltagerne får til opgave at pege på nye måder at samarbejde på, som først og fremmest tager udgangspunkt i borgernes behov.

”Vores visioner skal omsættes til handling, og det kræver, at vi samarbejder på tværs af budgetter, faglighed og politisk ståsted. Det skylder vi borgerne. For den brændende platform kunne ikke være tydeligere, og vi har derfor brug for handling, så vi kan levere den bedste service og det bedste sundhedsvæsen til borgerne. Vores camp danner afsæt for udviklingen af et bedre sammenspil mellem kommunerne, sygehusene og almen praksis i de kommende år,” siger KL’s formand Erik Nielsen.

”Vi har længe talt om sammenhæng – hver for sig. Nu er det på tide at få omsat de fælles visioner til fælles handling, så vi i alle sektorer kan give borgerne en oplevelse af, at de bliver mødt af ét kompetent sundhedsvæsen. Sammenhæng er centralt, men vi skal også se på selve kvaliteten i de nære sundhedstilbud og på, hvordan vi kan sikre borgerne en styrket og mere aktiv rolle i deres eget patientforløb,” siger Danske Regioners formand Bent Hansen.
 

Mest Læste

Annonce