Kommunale budgetter på plads

12/10/2012 14:32

Line Oxholm Thomsen

Budgettet for 2013 er nu på plads i alle landets kommuner. Resultatet dokumenterer en stærk vilje blandt lokalpolitikere i hele landet til at overholde økonomiaftalen mellem KL og regeringen fra juni måned.

”Kommunerne har været igennem en meget tæt samarbejdsproces i de seneste måneder for at bringe budgetterne inden for de aftalte rammer. Det har været en stor udfordring, ikke mindst på anlægssiden,” siger KL’s formand Erik Nielsen.

”Den seneste prognose, der er tæt på det endelige budget, viser, at anlægsudgifterne ender lidt højere end forudsat, mens serviceudgifterne til gengæld ligger tilsvarende under. Derfor holder kommunerne sig samlet set inden for aftalen med regeringen.”

”Det er lykkedes, fordi alle kommuner har bidraget og reduceret anlægsplanerne med i omegnen af to milliarder kroner i løbet af den seneste tid. Det har været svært, for det er velbegrundede anlægsprojekter, der nu er lagt i skuffen,” fortsætter Erik Nielsen.

Også på skattesiden har kommunerne arbejdet hårdt for at overholde økonomiaftalen. Mange kommuner har en presset økonomi, og Økonomi- og Indenrigsministeriet modtog derfor i starten af september måned ansøgninger om skattestigninger for over 600 mio. kr.

”Ministeriet fordelte en skattepulje på 250 mio. kr., og det har kommunerne taget til efterretning. Samtidig sætter andre kommuner skatten ned med knap 200 mio. kr. Det giver alt i alt en marginal ændring på landsplan på 57 mio. kr. Det svarer til en stigning på ca. 0,02 procent af de samlede skatteindtægter, og det er et flot resultat, når man husker på, at Folketinget i foråret vedtog en udligningsreform, der flytter mange penge rundt mellem kommunerne,” siger Erik Nielsen.

Fakta:

·13 kommuner sætter skatten op, mens 11 kommuner sætter skatten ned. 

·Du kan læse mere om de enkelte kommunes skatteprocenter på siden her: http://www.kl.dk/Om-KL/Starkt-kommunalt-samarbejde-bringer-budget-2013-i-hus-id112116/

·Det samlede overblik over service- og anlægsudgifter forventes medio november.

Mest Læste

Annonce