Kommuner sparer millioner på fællesindkøb

26/03/2012 12:59

Line Oxholm Thomsen

58 kommuner står i første omgang til at spare tæt på 100 millioner på fællesindkøb af multifunktionsmaskiner. I KL er man yderst tilfreds.

Der er netop blevet valgt leverandør på den første forpligtende fælleskommunale indkøbsaftale. De kommuner, der på forhånd har valgt at tilslutte sig aftalen, kan se frem til store besparelser.

De 58 kommuner, der har tilsluttet sig aftalen om fællesindkøb af multifunktionsmaskiner, står til at spare omkring 95 millioner kroner. Det svarer til, at de sparer en fjerdedel af prisen i forhold til priserne på SKI’s rammeaftale.

Udover selve besparelsen på indkøb sparer kommunerne betydelige personalemæssige ressourcer ved ikke selv at skulle stå for udbuddet.

Aftalen glæder KL’s formand Jan Trøjborg.

”Jeg er meget tilfreds med den aftale, der er indgået. De store besparelser, som de 58 kommuner kan se frem til, viser netop, at kommunerne ved at forpligte og samle deres indkøb kan spare mange penge. På den måde hjælper indkøbsaftalerne kommunerne til at spare, uden at de skal skære i servicen,” fortæller Jan Trøjborg.

Udbuddet er blevet gennemført af SKI med en tæt involvering af en række kommuner i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. Ricoh Danmark A/S vandt udbuddet.

I økonomiaftalen for 2012 blev det besluttet, at der frem til 2015 skal laves 15 til 20 forpligtende indkøbsaftaler, og målet er, at størstedelen af kommunerne tilslutter sig aftalerne. I foråret 2012 er der tilslutning til yderligere tre fællesforpligtende indkøbsaftaler for forbrugsartikler, computere og kontormøbler.

”At over halvdelen af kommunerne er med på den første aftale viser, at vi er godt på vej mod at opfylde den målsætning, som vi sammen med regeringen satte i økonomiaftalen,” siger Jan Trøjborg.

En analyse foretaget for KL og Finansministeriet i foråret 2011 viste, at der er et samlet effektiviseringspotentiale på mellem en og to milliarder kroner om året på kommunernes indkøb.

Allerede i næste uge forventer KL, at SKI tildeler den næste forpligtende fælleskommunale indkøbsaftale, nemlig vedrørende printere. Denne aftale har 52 kommuner valgt at tilslutte sig. I alt har 63 kommuner valgt at tilslutte sig en eller begge de to aftaler på kopi- og printområdet. Disse kommuner repræsenterer 67 pct. af den danske befolkning.

Mest Læste

Annonce