Politisk styring frem for rigide regler

22/05/2012 11:04

Line Oxholm Thomsen

Det nytter ikke noget at fjerne en regel hist og her. Vi har brug for en helt ny måde at tænke styring i kommunerne på, mener KL’s kommende formand Erik Nielsen. ”Hvad nytter det, at vi fjerner regler med en pincet, når der samtidig smides nye på med en skovl?” Se KLs nye folder her

Sådan har økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager ved flere lejligheder udtrykt sig, og regeringen har lagt op til en styringsreform baseret på tillid, afbureaukratisering og faglighed. Senest også i regeringens nye 2020-plan, hvor der er fokus på en modernisering af den offentlige sektor.

KL har længe efterspurgt en styringsreform baseret på tillid. KL præsenterer med en ny pjece konkrete forslag til at øge det kommunalpolitiske råderum gennem afbureaukratisering. Forslagene i pjecen handler ikke kun om at fjerne en regel hist og her, men om at nytænke styringsprincipperne.

”I stedet for at hamre og banke i den enkelte regel er der behov for en mere grundlæggende ændring af styringsfilosofien på de enkelte sektorområder. Fokus skal skifte fra forenkling af enkeltstående regler til udviklingen af nye styringsmodeller. Det viser sig nemlig alt for ofte, at detailstyring fjerner fokus fra de resultater, der er målet for indsatsen. Med de omstillingskrav, som kommunerne står over for, er det helt afgørende, at lokalpolitikerne får rum til at styre og prioritere indsatsen,” siger KL’s kommende formand, Erik Nielsen.

Pjecen illustrerer behovet for nytænkning af styringsprincipperne og giver bud på løsninger på beskæftigelsesområdet, børneområdet, udbudsområdet og fritvalgsreglerne på ældreområdet.

”Et af de områder, som er præget af en meget tung proceslovgivning, er beskæftigelsesområdet. Vi har længe sagt det her med, at sagsbehandlerne i jobcentrene bruger 45 minutter ud af hver time på at kontrollere og dokumentere deres indsats. Det er alt for meget – og det er tid, som ikke går til at hjælpe de ledige med at komme i job,” siger Erik Nielsen.

”Vi har sendt pjecen med forslagene til regeringen og ser frem til en dialog med regeringen om, hvordan vi kan gentænke styringsrelationen mellem stat og kommuner. Vi skal have borgernes behov og ikke rigide regler i centrum,” siger Erik Nielsen.

Mest Læste

Annonce