Første erhvervsassistenter med huer - ny uddannelse med altafgørened lærerstøtte

Velfærd

27/6/17 7:27

KVUC

Hvad mener de unge egentlig selv om den nye kombinerede ungdomsuddannelse i hovedstaden, hvor de første erhvervsassistenter fik deres hue på den 21. juni? Fokusgrupper viser, at KUU har været en vigtig alternativ vej med altafgørende lærerstøtte.

De første elever har lige afsluttet deres uddannelse på den 2-årige Kombineret Ungdomsuddannelse Hovedstaden-Bornholm, som KVUC er koordinator for. Og det er tid til at gøre status.

Voksenuddannelse deler viden - læs om KVUC

Københavns Voksenuddannelsescenter deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs flere af deres historier og cases her

I en række fokusgruppeinterview har de unge fortalt om deres oplevelse af at være KUU-elever. Uddannelsen har for eleverne været en vigtig ”alternativ vej” med altafgørende lærerstøtte.   Eleverne er blevet spurgt   Kombineret Ungdomsuddannelse er en ny uddannelsesform, men også et nyt samarbejdsprojekt mellem flere forskellige skoler. Derfor har KUU Hovedstaden-Bornholm søgt og fået midler til KUU-kultur- og kompetenceudvikling af institutionssamarbejdet i perioden august 2015 til august 2018.   Som et led i kultur- og kompetenceudviklingen af institutionssamarbejdet indgår en opsamling og formidling af de fælles erfaringer. Evalueringen foretages af ekstern evaluator, Susanne Pihl, som i efteråret 2016 har haft fokus på at undersøge:  
  • Hvordan eleverne oplever KUU som uddannelsesform
  • Hvordan eleverne oplever skolernes og lærernes indsats
  • Om der allerede nu kan spores en særlig KUU-kultur hos eleverne, dvs. om de føler sig som KUU-elever, om KUU giver mening, og om de føler sig mere parate til uddannelse og arbejde.
Gennem syv fokusgruppeinterview har elever fra de syv skoler fortalt om deres oplevelser.   KUU er enn alternativ uddannelse   Typisk har eleverne svært ved at sætte præcise ord på, hvad KUU er for en uddannelse. De er dog samtidig bevidste om, at uddannelsen er et alternativ til de mere almindelige ungdomsuddannelser. Fx fortæller en elev:

VUC - Rigtig uddannelse til dem, der kan og vil – springbræt til fremtiden

Danske VUC’er inviterer til dialog om, hvordan vi i Danmark bedst kan sikre opkvalificeringen af de meget forskellige målgrupper, som VUC uddanner.

Læs mere her

”Det her er min ungdomsuddannelse! Ligesom når andre går på hf eller handelsskole, så er det her min uddannelse, min studenterhue. Jeg får to års erhvervserfaring inden for et erhverv, som jeg sætter pris på at arbejde inden for, og som mine karrieredrømme peger hen imod”.

  De unge beskriver overordnet sig selv på to måder; enten som unge, der ikke helt ved, hvad de vil eller som unge, der har brug for en alternativ vej gennem uddannelsessystemet.   På KUU kan man altså ”tænke sig om”, men det er også et reelt tilbud til de unge, som har brug for noget særligt for at komme videre i uddannelsessystemet, og det er de unge klar over. Den særlige vægt på fællesskab og sammenhold er bl.a. en vigtig motivation for at gå i skole på KUU.   ”Det jeg bedst kan lide ved at være her, det er, at jeg faktisk føler mig hjemme. I den her klasse. Det har jeg ikke følt i nogle af de andre skoler, jeg har gået på. Og jeg kan godt lide vores fællesskab og sammenhold, og at vi ligesom prøver at hjælpe hinanden så godt som muligt, fx hvis én er ved at give op, så har vi en tendens til at sige: Kom så, du skal”, fortæller en kursist i en fokusgruppe.   Lærerne er noget specielt   Det er forskelligt, hvordan eleverne på de forskellige skoler beskriver KUU, hvad de fremhæver som godt, og hvilke forbedringer de foreslår.   Generelt fremhæver eleverne, at der på KUU er frihed til fordybelse, og ikke mindst at lærernes særlige tilgang og støtte betyder meget for dem.   ”Man bliver motiveret meget af sine lærere, så hvis du falder af på den, så er der en hånd, der lige griber fat i en, og stadig holder dig fast på de mål, du gerne vil nå. Jeg har fx aldrig nogensinde færdiggjort en uddannelse, så det vil jeg gerne”.   Også plads til forbedringer - KUU må godt have flere ambtitioner på elevernes vegne   Men der er også plads til forbedringer. Ifølge eleverne må KUU godt have flere ambitioner på elevernes vegne og mere fokus på, hvad de reelt kan bruge uddannelsen til, når de har gennemført de to år.

De elever, som lige har afsluttet deres KUU i juni, har dog allerede lagt planer. Nogle vil videre i erhvervsuddannelse, andre i gang med hf-enkeltfag, og nogle tænker på at gå i job. Når ca. tre måneder er gået, er planen at undersøge, hvilken retning eleverne så egentlig har taget.

  De første nye erhvervsassistenter fik deres huer den 21 juni   Den 12. juni blev den første årgang af færdige KUU'ere fejret ved en translokation på KVUC. Her blev overrakt eksamensbeviser, holdt taler, sunget sange og ikke mindst givet massevis af kram.   KVUC’s vicerektor Anita Lindquist Henriksen gav også de unge en velfortjent hyldesttale, for som hun siger:   ”Det er stort, at vi nu kan udlevere beviser til den første årgang KUU-elever. Det var vigtigt for os, at få fejret de unge med en ’grande finale’, for de har arbejdet hårdt og kæmpet for at nå hertil”.   Den limegrønne hue er blevet KUU'ernes hue – en hue som ifølge KVUC’s vicerektor har sin berettigelse i gadebilledet nu og fremover.   ”Som evalueringen viser, er der virkelig behov for en ungdomsuddannelse som KUU’en for de unge, der af forskellige årsager ikke kan gennemføre en gymnasial uddannelse eller ikke er klar til en erhvervsuddannelse. Der er brug for en uddannelse for de unge, som har behov for tid til at modnes og for at udvikle en stærkere faglig ballast. Disse unge har savnet en ungdomsuddannelse, der matcher dem og deres behov. KUU har derfor en stærk berettigelse i det danske uddannelseslandskab”, fortæller Anita.   Hvis du er interesseret, kan du kontakte KUU-sekretariatet for KUU Hovedstaden-Bornholm og få mere information om Susanne Pihls arbejde med at evaluere uddannelsen. Skriv til [email protected].   Læs også mere om uddannelsen på erhvervsassistent.dk.  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce