HF Inklusion-kursister Søren Jacobsen, Jesper Madsen og dansklærer Chili Lykke Skaarup

Fra tålt ophold til godt ophold: Unge med Aspergers får succes på KVUC

Velfærd

05/03/2015 11:00

KVUC

Hf-kursister med Aspergers har succes på KVUC, og om få måneder får de første unge med Aspergers hue på. Ambitiøse kursister, massiv mentorstøtte og særlig uddannelse til lærerne betyder, at de unge finder troen på sig selv og gennemfører hf

Det er altid et stort øjeblik, når kursister på Københavns VUC får hue på. Men til sommer får en gruppe lærere, kursister og forældre måske lidt mere gåsehud end normalt, når de hvide huer sættes på. Her bliver de første kursister på KVUC's HF Inklusion nemlig færdige med deres hf-eksamen.

Læs pressemeddelelsen "HF huer nu også på vej til unge med autisme"

HF Inklusion er et skræddersyet hf-forløb for unge med Autisme Spektrum Tilstand - i daglig tale AST. Mange af kursisterne har aspergers syndrom, og det betyder, at de fx har brug for mere skruktur, fastere rammer og mere støtte til at få det sociale på skinner end andre unge.

Mentorer hjælper de unge

HF Inklusion adskiller sig fra en ordinær hf ved, at den tager tre år i stedet for to år. Der er færre kursister på holdene, og så er der knyttet to mentorer til hvert hold.

Anita Lindquist er udviklingschef på KVUC og ansvarlig for HF Inklusion. Hun betegner mentorstøtten som helt essentiel: 

Læs også interview med Morten: "Det værste var mobningen - på Hf rankede jeg ryggen"

- "Lærere og mentorer hjælper dem med at opøve de strategier, der skal til for at gennemføre en uddannelse. Det er vores klare vurdering, at der ville være et stort frafald i målgruppen, hvis de bliver placeret direkte på de ordinære hold," siger hun.

Mentorstøtten nedtrappes gradvist, og på tredje år går alle kursister på ordinære hold.

Lars Thomsen er en af dem der i dagligdagen er tættest på de unge med Aspergers syndrom. Som mentor og socialpædagogisk støtte træder han til, når sociale eller personlige problemer spænder ben for den faglige udvikling.

- "Denne gruppe af unge har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Hvis vi skal være et relevant tilbud til en så sårbar målgruppe, skal vi møde dem med en viden om deres udfordringer, der er ligeså gennemgribende. Fx ved vi, at vi proaktivt skal tilbyde den nødvendige støtte. For Asperger-gruppen har enormt svært ved at bede om hjælp."

En opgørelse viser, at resultaterne med HF Inklusion er meget positive. Næsten ni ud af ti - helt præcist 88 procent - af kursisterne har gennemførst de første to år.

- "Vi kan dokumentere, at kursisterne gør markante fremskridt både socialt og fagligt, og frafaldet på HF Inklusion ligger faktisk lavere end på vores ordinære hf-hold," fortæller Anita Lindquist.

Som mentor ser Lars Thomsen også de unges udvikling. Den seneste vintereksamen er gået godt, og han kan hver dag følge deres sociale udvikling.

- "Vi hører mange grin og ser meget levet ungdomsliv. Sådan er det langt fra altid for unge i vores målgruppe. For dem betyder HF Inklusion, at tiden i skole bliver forvandlet fra tålt ophold til godt ophold. Heldigvis."

En særlig opgave

Kuristerne på HF Inklusion kommer fra hele hovedstadsområdet. Linjen er særligt tilrettelagt og målrettet unge med AST, og den er blevet til i tæt dialog med specialskolen Sputnik, UU og jobcentrene, der også visitere unge til uddannelsen.

For er stort uddannelseshus som KVUC har det været en udfordring at skabe et godt og overskueligt hf-forløb for målgruppen af unge med AST. Mange af kursisterne har ikke bare AST-diagnosen med i bagagen. De har måske også andre krydsdiagnoser som adhd. En del af kursisterne kommer fra mindre specialtilbud, og en del har folkeskoleforløb eller andre ungdomsuddannelser med social eller faglige nederlag og dårlige oplevelser bag sig.

- "Lærene har skullet efteruddannes til at løfte opgaven med at undervise unge med en diagnose i autismespektret. Nogle kursister reagerer overraskende, og for lærerne kan det være svært ikke at få den samme respons som de er vant til. Det har været en stor opgave for alle, men det er blevet en success," siger Anita Lindquist.

Kursisterne skal videre i uddannelsessystemet

KVUC har store ambitioner med den specielle hf-linje, som også udviklingschefen ser stærke perspektiver i.

- "Vores klare mål er, at kursisterne fortsætter i uddannelsessystemet, læser videre og kommer ud på arbejdsmarkedet. Og det er ambitiøst, for mange af kursisterne har prøvet kræfter med og har opgivet andre ordinære uddannelsesforløb, før de kom hos os," forklarer hun.

Også for KVUC som institution er der pædagogiske perspektiver i at blive gode til at uddanne målgruppen af unge med særlige behov.

- "Vi får en langt større pædagogisk viden, og vores undervisere bliver dygtigere til at håndtere netop den gruppe unge. Og det er vigtigt, for vi skal huske på, at der er også sidder kursister med diagnoser på de ordinære hold, der har brug for støtte," siger Anita Lindquist.

Målet er at optage cirka 30 elever om året på HF Inklusion. Antallet er kursister må ikke blive for højt, for så ryger den grundlæggende tanke om inklusion.

- "Vi har ingen ambition om at blive en specialskole. Med 30 elever kan vi reelt inkludere i vores uddannelsesmiljø uden, at nogen vil opleve studiemiljøet som specialiseret," forklarer hun.

De første eksamenbeviser bliver snart uddelt

For Anita Lindquist bliver det specielt, at se de første 14 HF Inklusions-kursister få eksamensbeviser.

- "Det bliver fantastisk. Helt enkelt. Mange af vores kursister har skullet arbejde ekstremt hårdt med sig selv både personligt, socialt og fagligt. De har systematisk skullet lære sig selv værktøjer til nogle af de ting, som er helt naturlige for dig og mig," forklarer hun. De første HF Inklusions-kursister bliver færdige i juni 2015.

FAKTA om HF Inklusion

  • HF Inklusion er et treårigt særligt tilrettelagt hf-forløb for unge voksne med AST (Autisme Spektret Tilstand) som fx Aspergers syndrom ofte kombineret med andre psykiske lidelser som fx angst eller adhd.
  • Forløbet er tilrettelagt specielt med henblik på at styrke kursisterne både fagligt og socialt. Støtten mindskes gennem uddannelsen i takt med at kursisterne udvikler sig.
  • Der går i øjeblikket 67 kursister på HF Inklusion: 36 kursister på 1. år, 17 kursister på 2. år og 14 kursister på 3. år.
  • Der er tilknyttet to mentorer til alle HF Inklusions-hold. Der er en mentor til stede i de fleste undervisningstimer på første og anden årgang. Støtten nedtrappes gradvist i løbet af de tre år. Målet er, at kursisterne gradvist bliver klædt på til at gennemføre det tredje og sidste år på ordinære hold sammen med KVUSs øvrige kursister.
  • KVUC har udviklet HF Inklusion i samarbejde med Skolen Sputnik og Ungdommens Uddannelsesvejledning i København.

Mest Læste

Annonce