Lyttende problemknusere: Mentorer får unge til at gennemføre deres uddannelse

Velfærd

21/12/2016 13:15

KVUC

Mange års mønstre fra en elendig skolegang bliver brudt. Fire ud af fem unge, der får mentorhjælp gennem KVUC’s brobygningsforløb "Genvejen", går videre i uddannelsessystemet. Mange af dem fortsætter på en erhvervsuddannelse.

En elendig skolegang og mange nederlag. Det har mange unge med sig i bagagen, når de træder ind ad døren på KVUC’s brobyggningsforløb Genvejen. Som kursist på Genvejen er det en mulighed at få støtte af en mentor til at komme på sporet igen personligt og i uddannelsessystemet.

Læs også "VUC er motorvejen til erhvervsuddannelserne" 

Genvejens resultater er flotte. I det seneste semester har 78 procent af Genvejen-kursisterne gennemført deres kurser på KVUC. Det er betydeligt flere end normalt på denne type hold. Hele 77 procent af de unge fortsætter endda med at uddanne sig efter forløbet på Genvejen - mange af dem på erhvervsuddannelserne.

Genvejen har fire mentorer tilknyttet, som er finansieret af Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning. En af mentorerne er Estrid Hanusardóttir Hansen.

”Vi tager de unges udfordringer seriøst og prøver at sætte os ind i deres hverdag og finde løsninger. Vi sammenligner dem ikke med andre, for et problem for dig er måske ikke et problem for mig. Vores tilgang er, at hver kursist definerer sine egne problematikker,” forklarer Estrid Hanusardóttir Hansen.

Dropper ikke ud, når der er bump på vejen

Nogle unge har brug for intensiv støtte og sparring med deres mentor flere gange om ugen, andre bliver hurtigt selvkørende og bruger mentorerne som sikkerhedsnet, hvis de får problemer. Mentorerne sparrer med de unge og bidrager med alt fra morgen-væknings-sms’er til dybe samtaler om, hvad den unge skal med sit liv. Nogle unge har brug for hjælp til at udfylde papirer eller få overblik over deres hverdag eller deres økonomi, andre har måske brug for at have en bisidder med til sagsbehandleren.

Læs også: De unges vej gennem uddannelse bliver aldrig helt snorlige for alle

Estrid Hanusardóttir Hansen og hendes mentorkolleger kan se, at de gør en forskel.

”Hvis du kigger på et normalt kursistforløb, så opstår der altid to-tre-fire bump på vejen i løbet af et semester. Når de bump kommer, vil de unge fra vores målgruppe ofte overveje at droppe ud, fordi de ikke kan overskue det. Det er de her bump, vi som mentorer kan hjælpe dem over fx ved at tage en snak, ringe til nogen eller hjælpe med at løse nogle problemer, som stresser dem. For ofte er det jo ikke skolen, der er det sværeste i deres liv. Men skolen er ofte den knap, der er hurtigst og nemmest at skrue på, hvis alt det andet er svært. Og så dropper folk ud, hvis der ikke er nogen til at gribe dem,” forklarer hun.

Slut med at droppe ud, når tingene bliver uoverskuelige

Ordningen med at have mentorer på uddannelsesstedet er forholdsvis ny.

”Der har altid været kursister med brug for ekstra hjælp. Før tilbuddet med Genvejen kom, har nogen klaret sig, men endnu flere er droppet ud. Vi har eksempler på kursister, der er startet her mange gange, og droppet ud igen, fordi tingene ofte bliver uoverskuelige og problemerne vokser sig store efter en måneds tid. Det er Genvejen med til at gøre op med,” siger Estrid Hanusardóttir Hansen.

”Hvis vi beder folk om at skaffe nogle skolepapirer, vil mange ikke komme tilbage”

Der starter nye kursister på KVUC hver uge via Genvejen, fordi der er løbende optag. Hver mandag sidder Estrid Hanusardóttir Hansen eller en af Genvejens tre andre mentorer klar til at tage imod nye kursister. Man skal bare møde op og bliver ikke afvist, fordi man har glemt sine papirer eller ikke har overblik.

Læs også: Tosprogede skal vide mere om erhvervsuddannelser

”Vi tager udgangspunkt i den enkelte og hvad de har med. Ved det første møde forsøger vi at få overblik over, hvilke skoleforløb de har og lægger en plan for, hvad de skal i gang med. Vi ved, at denne her målgruppe har brug for, at vi handler på tingene, når de er her. Hvis vi beder folk om at skaffe nogle skolepapirer og komme tilbage, vil mange af dem ikke komme tilbage,” forklarer Estrid Hanusardóttir Hansen, der derfor fx gerne hjælper med at indhente eksamensbeviser og andre dokumenter, så de unge kan komme i gang.

Uoplagt og doven eller angst for at fremlægge

Når de unge er kommet i gang på et af KVUC’s mange hold, er mentorerne fra Genvejen i tæt kontakt med underviserne.

Nogle kursister har angst og frygter at skulle fremlægge for hele klassen. Andre kursister har svært ved at fortælle læreren, hvis der er noget, de har svært ved eller er nervøse for. Den slags kan få kursister til at blive væk fra timerne, og det er en ond selvforstærkende spiral. Samtidig har de færreste Genvejen-kursister gode erfaringer med, at læreren eller skolen kan hjælpe dem med at finde løsninger på deres problemer.

”Det er fremmed for dem, at man kan fortælle sin lærer, hvad der foregår og bede om hjælp til at finde en løsning. Som mentorer baner vi vejen og støtter dem i at tale med lærerne om deres vanskeligheder,” siger Estrid Hanusardóttir Hansen.

Små, enkle løsninger der letter kolossalt

Og netop dialogen med lærerne er vigtig: ”Ofte viser kursisternes vanskeligheder eller bekymringer sig ved, at de virker uoplagte, er meget tilbageholdende eller måske aggressive og højrøstede. Men hvis læreren får kursistens historie, ændrer de deres billede af den unge og kan håndtere ham eller hende på en anden måde. Når vi tager kontakt til lærerne, er de vældig rummelige og opmærksomme og gode til at finde løsninger til kursister med særlige behov,” forklarer hun.

Hvis en kursist fx er angst for at fremlægge for klassen, prøver mentoren i samarbejde med læreren at finde alternative løsninger.

”Måske kan kursisten i begyndelsen fremlægge kun for læreren. Den slags små enkle løsninger kan være en kolossal lettelse, der gør at den unge kan slappe af og følge med i timerne og fokusere på det faglige i stedet for sin angst,” fortæller Estrid Hanusardóttir Hansen.

Fra hvisken til selvværd

For et år siden sad en 19-årig ung mor over for hende. Hun talte så lavt, at det næsten lød som en hvisken. Pigen havde aldrig været på arbejdsmarkedet, hun havde angst og havde haft en forfærdelig skoletid bag sig. Via mentorsamtaler og støtte fra Genvejen kom hun stille og roligt på sporet. Hun startede med at følge et flexkursus med undervisning online og mødtes en gang om ugen med læreren og sin mentor. Semesteret efter kunne hun trods sine udfordringer følge et almindeligt hold og møde op til timer på KVUC hver dag.

”Hun fik gjort tingene i sit eget tempo og fik stille og roligt mere og mere selvværd. Da hun havde været til undervisning på sit hold tre gange, kom hun til mig og var så stolt: Hun var mødt op, var kommet til tiden og havde talt med nogen! Det fik vendt hendes billede af sig selv fra at være en, der ikke kunne, til en der godt kan. Og derefter gik det stærkt, fordi sådan en proces bliver selvforstærkende. Pludselig turde hun tale højt og stille spørgsmål til læreren,” forklarer Estrid Hanusardóttir Hansen.

Læs også: Voksne københavnere får de højeste hf-karakterer i Danmark

I dag er pigen begyndt på en erhvervsuddannelse. Og det ved hendes mentor, for hun hjalp med at udfylde papirer og de var også ovre og kigge på uddannelsens lokaler sammen. Det er nemlig de små ting, der gør en forskel.

Kort om Genvejen

  • Genvejen er et brobygningsforløb på KVUC, som hjælper unge i gang med en uddannelse. KVUC optager nye kursister på Genvejen hver uge.
  • På Genvejen kan de unge få en mentor, som følger dem hver uge. Mentorerne i Genvejen har vidt forskellig baggrund. Flere er socialrådgivere, en har en baggrund som UU-vejleder og en anden har også en coachuddannelse med i bagagen. Det giver mulighed for en bred palet af vejledning.
  • Med Genvejen får de unge en individuelt tilrettelagt uddannelse enten på 9. eller 10. klasse- eller hf-niveau. De unge kan også få undervisning i sociale kompetencer og fx intensive forløb mod eksamensangst.
  • Der er fire mentorer tilknyttet Genvejen, som konstant har omkring 150 unge tiknyttet.

Jobcenteret kommer til de unge på KVUC

Mentorerne på Genvejen har et tæt samarbejde med ungecenteret i Jobcenter København.

”Vi har et godt samarbejde og de er vældigt fleksible og lydhøre over for de planer og forslag, vi kommer med,” siger Genvejen-mentor Estrid Hanusardóttir Hansen.

For de af Genvejens unge, der er tilknyttet Jobcenteret, kommer der sagsbehandlere hver mandag og holder samtaler på KVUC. Det er en stor hjælp for både unge og mentorer, fordi sagsbehandlerne har adgang til journaler og kan løse diverse udfordringer på stedet.

Mest Læste

Annonce