Manu Sareen: Brug jeres ytringsfrihed

Velfærd

10/11/2014 07:00

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Socialministeren ønsker åbenhed, dialog og debat om det socialpædagogiske område.

”Alle, der arbejder indenfor det socialpædagogiske område, har en pligt til at fortælle omverdenen om deres arbejde. Det gælder såvel pædagogikken og om forholdene omkring anbringelser”.

Det fastslår Manu Sareen, minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, i et interview til LOS’s medier. Ministeren ønsker åbenhed, dialog og debat om forholdene og vilkårene på det sociale område.

”Det er væsentligt at blande sig i den offentlige debat og at fortælle om det arbejde, der udføres. Men også at gøre opmærksom på, når der er ting, som ikke fungerer”, understreger Manu Sareen.

”Der er i det sociale landskab en helt unik viden, og den viden kommer ikke altid ud. Ja faktisk synes jeg, man er for dårlige til at fortælle omverdenen om den”, fastslår Manu Sareen. Og opfordringen gælder ansatte i både private og offentlige institutioner.

”Det er jo et langt stykke ad vejen de samme mennesker, der arbejder i den private og i den offentlige sektor. Når bolden ruller skelnes der ikke så meget til, om det er den private eller den offentlige del. Det er i hvert fald min egen erfaring fra 20 år som socialarbejder”.

Ministeren giver samtidig udtryk for, at han oplever, at både den private og den offentlige del af den sociale indsats løses på forbilledlig vis. Men også, at der kan være nuanceforskelle.

”Engang imellem kan man som medarbejder opleve lidt mere fleksibilitet hos de private. Og når man i det offentlige skal ytre sig i den offentlige debat om det socialpædagogiske arbejde, så blev der, husker jeg fra min egen tid som socialarbejder, holdt øje med det. Friheden til at ytre sig er der i højere grad i det private, og det synes jeg er godt”, siger Manu Sareen.

”Ansatte i det offentlige har i princippet den samme ytringsfrihed. Jeg husker bare, at når jeg som socialarbejder deltog i debatten, så var der op gennem systemet en bevågenhed omkring det, som måske for nogles vedkommende kunne være med til at dræbe kreativiteten. Men den åbenhed, som det at deltage i debatten er udtryk for, husker jeg som noget positivt”.

Åbenhed betyder noget

Den åbenhed, hvad kan den betyde for de borgere, der har brug for det sociale system?

”To ting. Om man kan lide det eller ej, så betyder det at deltage i den offentlige debat, at der kommer politisk bevågenhed omkring nogle forhold. F.eks. har småbørnsområdet været underprioriteret, og jeg tror det hænger sammen med, at pædagogerne ikke fortæller om, hvor vigtigt småbørnsområdet er”. ”Det andet er, at når vi fortæller om vores arbejde, så får vi også en vidensdeling. Og det er noget, der mangler indenfor det sociale arbejde. Vidensdeling er med til at skabe nye metoder, og den kvalificerer vores arbejde. Det er der brug for”, siger Manu Sareen.

Kvalitet i sociale tilbud - hvad er det?

”Mange ting. Men skal jeg tage udgangspunkt i brugerne af de tilbud, vi taler om, så er det, at vedkommende bliver rykket fra ”a” til ”b”, og at de mellemregninger, der er undervejs, indeholder en forandring, en dannelse, en vækst, og for nogles vedkommende muligheden for at udvikle sit potentiale. Det er helt klart for mig kvalitet”.

God ledelse er afgørende

Hvad kræver det?

”Institutioner som giver mulighed for disse ting. Og en god og habil ledelse, som giver medarbejderne mulighed for at tænke kreativt, innovativt og at vækste. Hvad jeg synes er vildt vigtigt, er også, at man næsten forlanger, og jeg understreger næsten, at medarbejderne laver fejl engang imellem. At de tager nogle chancer. At kunne rumme disse ting er noget af det allervigtigste. Derfor er god ledelse alfa og omega”.

Kvalitet hænger ofte sammen med pris. Hvordan vægter du balancen mellem kvalitet og pris, når det handler om de sociale tilbud?

”Man kan ikke altid lave den rigide sammenligning. Der er mange ting, som også spiller ind, lige fra gode ledere, gode medarbejdere, gode arbejdsforhold og tryghed i ansættelsen. Pris betyder selvfølgelig også noget, men det er bare ét af mange parametre. Jeg har i tidens løb set fantastiske projekter, som prismæssigt lå væsentligt lavere end sammenlignelige projekter. Men når jeg så, hvad der kom ud af det, og hvad der lå af pædagogisk kvalitet i projektet, var jeg meget overrasket over, hvad der kom ud af det. Så i mit perspektiv kan man ikke automatisk lave koblingen mellem pris og kvalitet”.

Må prisen spille ind, når det handler om sociale tilbud?

”Det skal være den enkelte brugers behov, der skal være drivkraften og det, der skal navigeres efter. Jeg har set tilbud, som koster det hvide ud af øjnene, og så er det jo klart, at prisen spiller ind. Hvis man kan få den samme effekt billigere et andet sted, så vil man selvfølgelig se på det tilbud, som er billigere. Men der skal tages udgangspunkt i, hvad man ønsker for den enkelte bruger. Og prisen må og skal ikke spille en rolle som eneste parameter, når en bruger skal have et tilbud”.

Udbud hæver kvaliteten

I forbindelse med en kommende udbudslov er det på tale, at sociale tilbud skal i udbud. Hvorfor?

”Det handler om at skabe en ensartethed til andre dele af samfundet og at skabe et bedre rum for private entreprenører. Det er ikke noget, jeg er bange for, tværtimod. Jeg hilser de private meget, meget velkomne”.

Udbudsprincippet, er det for borgerens, for samfundets eller for pengekassens skyld?

”Borgeren, samfundet og pengekassen er tre forskellige ting. Alligevel er det tre ting, der hænger fuldstændig sammen. Jeg har ikke noget imod, at man ser holistisk på det, men noget er nødt til at komme først. Og det er den kvalitet, som borgeren har krav på. Ikke bare ud fra servicelovens bestemmelser, men også ud fra et værdighedsbegreb. Kommer det så også samfundet til gavn, er det kun godt. Men borgeren skal være i centrum”.

Signalerer udbud ikke, at man går efter det billigste. Og er det godt nok for borgeren?

”Man kan som nævnt ikke lave den kobling, at mindre dyrt ikke er kvalitet. Udbud er jo også med til at kvalificere folk - på begge sider af bordet. Så jeg ser ikke nogen modsætning ved at benytte udbudsbegrebet. Vi har jo ikke nogle skjulte hensigter i retning af at skabe en ringere service eller en dårligere kvalitet”.

Kan der være muligheder som overses, når man benytter udbud?

”Jeg forstår ikke, hvordan situationen er anderledes for de ildsjæle, der er i den sociale sektor i forhold til, hvordan det er i dag. Tværtimod håber jeg, de vil være med til at række hånden ud og løse de opgaver, der er”.

Udbud opfattes af mange som meget arbejdskrævende?

”Når man skal skabe rammer for de mest udsatte, så kræver det noget. Men det er i sig selv væsentligt, for det betyder som sagt, at kvaliteten hæves”.

Se også interviewet med Manu Sareen på ”LOS TV” på http://www.los.dk/aktuelt/nyt-fra-los/videokommentarer

Mest Læste

Annonce