Når kulturen banker på

Kultur

17/06/2018 11:12

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

LOS – landsorganisationen for sociale tilbud er taget på Folkemøde med missionen om at lytte, lære og tage noget med hjem. Eftertanker er essensen af debatten. ”Kulturen som social medspiller”. Illustrationen er en gave til Mette Bock.

Når kulturen banker på

Vores største kulturinstitutioner er en del af kernevelfærden. Folkebibliotekerne og museerne er med til at tage vare på vores fælles kulturarv. Det er en verden for sig, som tilbyder meningsfuld forstyrrelse. For kunsten kan flytte rundt på vores forestillinger om verden. Den kan bevæge os og give os nye måder at udtrykke os på, såfremt vi rent faktisk møder kulturen.

Det kræver en særlig indsats af vores kulturinstitutioner at rumme og indfange de socialt udsatte. For det menneske, hvor det handler om at holde sammen på sig selv og håndtere kaos rækker en åben dør i en fjern bygning ikke langt.

… Hvem der?
Men hvem skal egentlig komme til hvem? Hvem skal invitere, og hvem skal være gæsten? Og skal man overhovedet inviteres eller være en tiltrængt forstyrrelse? Hvis borgerne fra det specialiserede socialområde tilbud skal have glæde af kulturinstitutionernes tilbud fordrer det, at begge parter er parate til at flytte sig.

Kulturen skal ud af bygningerne, og de sociale tilbud skal omfavne kulturen som en ressource i deres pædagogiske arbejde. Kulturinstitutioner skal turde at stille sig til rådighed og betræde et ukendt rum, hvor de måske møder borgerne, der hvor de bor? Men det kalder også på ændringer af de kulturpolitiske målsætninger og allokering af ressourcer, som kan løfte visionen.

Alle er eksperter
De socialt udsatte er på godt og ondt oftest rige på en kompleks livshistorie, som kan forløses og bringes i spil. Samtidig er mange oftest fattige på netværk og relationer, og her kan netop kulturen spille en rolle. Mange af de største kulturinstitutioner er allerede i gang og erfaringer rigere, der kan bygges videre på. Det handler ikke om at være inviteret ind. Det handler om at skabe noget sammen. Det er i det gensidige ligeværdige møde, at der kan skabes kontakt til de socialt udsatte. Der er ingen, der har opskriften på sandheden. Alle er eksperter i deres eget liv, og det er det netop kunsten kan udfordre og bringe i spil.

 

Debattører: Laila Kildesgaard KL, Karen Grøn, Trapholt, Niko Grünfeld Københavns Kommune, Trine Hounsgaard Pfeiffer Fonden Kanonen, Louise Eltved Krogsgård Brønderslev Bibliotek og Brønderslev forfatterskole, Michel Steen-Hansen Biblioteksforeningen

 

Mest Læste

Annonce