15.000 statsansatte er udtaget til konflikt

Politik

05/3/18 8:07

Niels Bundgaard

De statslige fagforbund varslede fredag konflikt på op mod 150 statslige arbejdspladser. Det betyder at ca. 15.000 statsligt ansatte nedlægger arbejdet, hvis ikke det lykkes parterne at finde en løsning i Forligsinstitutionen
Som konsekvens af sammenbruddet i forhandlingerne om overenskomst for både statsligt, kommunalt og regionalt ansatte er risikoen for storkonflikt i den offentlige sek-tor større end nogensinde.    Derfor afsendte de statsligt ansatte, dvs. Fagforbundene under det statslige forhandlingsfællesskab, Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), fredag konfliktvarsler for 10% af de statsansatte. For de statsansattes topforhandler, Flemming Vinther, er konfliktvarslerne nødvendige for at sende et klart signal til arbejdsgiversiden:

OK'18 tema på DenOffentlige

Vi samler alle historier om overenskomstforhandlingerne på en fælles temaside. Følg forhandlingerne her.

Historier om tidligere overenskomster finder du her.

Skal I være med? Kontakt os.

Efter seks dages marathon-forhandlinger, har vi måtte konstatere at det ikke er muligt at finde en løsning, der sikrer gode vilkår for en stærk offentlig sektor og for de ansatte, der hver dag knokler for at få det hele til at hænge sammen. Derfor varsler vi konflikt - ikke fordi vi ønsker en konflikt, men for at øge presset på at opnå en aftale”. Det siger Flemming Vinther og uddyber:   “Det er klart, det kommer til at kunne mærkes, når så mange offentligt ansatte nedlæg-ger arbejdet. Mange af vores medlemmer udfører opgaver, der er helt tæt på borger-nes hverdag. Det kommer til at have konsekvenser bredt - vi udtager alt fra rengø-ringsassistenter til operasangere. Derfor håber vi også, vores arbejdsgiver tager den her situation alvorligt.”   Torsdag indledte parterne et forløb i Forligsinstitutionen, hvor Forligsmanden har til op-gave at hjælpe parterne til at finde frem til en aftale. Hvis ikke det lykkes, vil en lang række offentlige arbejdspladser over hele landet blive ramt af konflikt. 

OAO udgiver

OAO er redaktør for eget indhold på DenOffentlige og udgiver artikler, blogs, cases, synspunkter og pressemeddelelser om, af og for OAO.

Læs mere om OAO her.

Læs mere om at blive redaktør for eget indhold her.

 

Selvom der fra fagbevægelsens side ikke tages let på risikoen for konflikt, er der bred enighed om, at der i denne runde af overenskomstforhandlinger er så mange vigtige og principielle sager på bordet. at man er villige til at gå i konflikt, hvis det bliver nødven-digt:   “Krisen er ovre, og manglende villighed til at investere i den offentlige sektor kan ikke længere camoufleres som en nødvendighed. Det, vi oplever nu, er et bevidst politisk valg, om ikke at prioritere den offentlige sektor og dens medarbejdere. Det kan vi ikke acceptere. Hverken i forhold til løn, arbejdstid eller spisepause.”   For yderligere kommentarer, kontakt Flemming Vinther på M: 2041 9361.