Kommunerne må ikke opkræve betaling for ledsagelse til ferie

Politik

09/02/2016 13:15

Frands Havaleschka

Social- og Indenrigsministeriet slår fast, at kommunerne ikke lovligt kan opkræve betaling for ledsagelse til ferie m.v. Spastikerforeningen kræver tilbagebetaling til borgere, der tidligere er blevet opkrævet brugerbetaling.
Statsforvaltningen slog i oktober 2014 fast, at Favrskov Kommune i en konkret sag ikke havde hjemmel til at opkræve betaling for ledsagelse i forbindelse med for eksempel ferie for en beboer på et botilbud. Betalingen omfattede blandt andet udgifter til ledsagerens løn, billetter, rejser, ophold m.v.   Læs også: Køge vil nu betale udgifter til ledsageordninger   Kommunernes Landsforening indbragte dengang – på vegne af Favrskov Kommune – afgørelsen for Indenrigsministeriet, som er øverste myndighed. Og nu har Social- og Indenrigsministeriet så afgivet sit svar.  Ministeriet skriver således i sin afgørelse:

Spastikerforeningen

Spastikerforeningen er aktiv på DenOffentlige.

Læs andre indlæg og artikler her. 

”Ministeriet finder på den baggrund, at der ikke i serviceloven eller i bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84, er hjemmel til at en kommunalbestyrelse kan opkræve betaling fra borgere i kommunens botilbud for kommunens udgifter til løn, billetter, rejser, ophold mv. til det personale, som yder støtte og ledsagelse under sædvanlige ferier og udflugter.”

Ministeriet konkluderer således helt på linje med Statsforvaltningen, at kommunerne ikke har hjemmel til at opkræve betaling af borgeren.   Spastikerforeningen kræver tilbagebetaling - Nu ligger der en endelig og helt klar afgørelse. Ministeriet har afgivet sit svar og meddelt det til kommunerne. Så nu er der ikke længere nogen tvivl, som kommunerne kan henholde sig til. Derfor må de kommuner, der endnu ikke har tilbagebetalt den ulovligt opkrævede brugerbetaling, se at få betalt borgerne det tilbage, som de uretmæssigt er blevet opkrævet, siger Spastikerforeningens landsformand Lone Møller i en kommentar til afgørelsen og tilføjer:   - Men afgørelsen ændrer jo ikke på det vilkår, at afgørelsen jo også er baggrunden for, at det stort set er blevet umuligt for beboere i botilbud, at komme på ferie eller på udflugt. Så tilbage står at få løst det problem. Vi skal have ændret reglerne, så beboere i botilbud også får ret til at komme på ferie – også de der har behov for ledsagelse for at kunne komme afsted, fastslår Lone Møller.

Mest Læste

Annonce