Pårørende og psykiatere i kor: Psykiatrien er i krise

Et nødråb fra Psykiatrisk Hospital Risskov er et udtryk for hele systemet, mener de pårørende i psykiatrien mens Psykiatrisk Selskab peger på, at det psykiatrisk system har store indirekte og skjulte omkostninger.

Ansatte på Psykiatrisk Hospital Risskov ved Aarhus slår mandag alarm over dårlige forhold og manglende personale. 
 
En kritik, som man i Bedre Psykiatri, landsforeningen for pårørende, vurderer, ikke er en enlig svale. 

Læs mere om psykiatrien her

Vi samler alle væsentlige historier om psykiatrien på denne temaside. 

- Der er blevet sendt flere opråb på landsplan fra fagpersonale, og det synes jeg med al tydelighed fortæller, at det er et presset område, siger foreningens formand, Birgit Elgaard. 

Ifølge hende bør politikerne spærre øjnene op over klagerne i pressen fra landets læger. 
 
- For det er altså ikke hverdagskost, at læger og sygeplejersker udtaler sig på den her måde, siger hun. 
 
Kritikken kommer, selv om psykiatrien har fået tilført penge de seneste år. I 2014 indgik S-R-SF-regeringen en stor psykiatriaftale med alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten. Aftalen betød, at psykiatrien fra 2015 til 2018 fik 2,2 milliarder kroner ekstra. Men den aftale, mener Bedre Psykiatri ikke rækker lagt nok. 
 
- Det er godt begyndt, men der kun halvvejs i forhold til at understøtte en psykiatri, som man kan være bekendt i Danmark.
 
Ifølge Birgit Elgaard skal der endnu en kæmpe saltvandsindsprøjtning til psykiatrien, før de psykiatriske afdelinger fungerer optimalt. 
 
- Det, der skal til, det er, at man fra politisk hold, på samme måde som man gør det på kræftområdet, giver psykiatrien et kvalitetsløft, siger hun.

I Jyllands-Posten kan man mandag læse, at medarbejderne fra det psykiatriske hospital nord for Aarhus fortæller om mangel på både sengepladser og hænder. Patienter med akut behov for indlæggelse må vente i dagevis på en sengeplads, mens deres tilstand bliver forværret.  Og allerede indlagte patienter bliver udskrevet for tidligt. Også flere patienter begår selvmord på afdelingerne, lyder det. 

Psykiatere: De ekstra penge til psykiatrien rækker ikke
Trods psykiatrihandlingplanens ekstra 2,2 milliarder kroner til psykiatrien i de senere år, så er det stadig ikke godt nok, mener overlæge Torsten Jacobsen, der er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab. 
 
Han bakker dermed op om kritikken fra Psykiatrisk Hospital i Risskov i Aarhus, hvor et samlet personale ikke længere kan stå inde for den faglige kvalitet af behandlingen. Ifølge Torsten Jacobsen gælder presset også andre steder.
 
- Der er kommet flere penge ud i psykiatrien. Men det er modsvaret af næsten lige så store besparelser andre steder. Man har flyttet ressourcerne især fra almen psykiatrien, hvor de fleste patienter indlægges, siger han til Ritzau.

- Problemet er, at man ikke har samme mulighed for at blive indlagt på grund af færre pladser. Det har ført til flere tvangsindlæggelser, kortere indlæggelser og flere genindlæggelser. Samtidig udskrives folk til en spinklere opfølgning end tidligere. Det er ikke godt nok, og det er vi nødt til at gøre noget ved, siger han.

Trods tilførslen af ekstra penge til psykiatrien de senere år, så mener han stadig, at området er forsømt, og at tingene i stedet burde vendes på hovedet.
 
- Den måde, vi har arrangeret os på nu, er vanvittig dyr alene i alle de indirekte omkostninger. Psykiske lidelser koster enormt meget i samfundsbudgetterne - bare ikke i direkte behandlingsomkostninger, men i indirekte omkostninger. 
 
- Ubehandlet angst koster jo langt mere for samfundet i indirekte udgifter til pensioner og tabt arbejdsfortjeneste med mere end sukkersyge, siger han. 
 
/ritzau/
 
Emneord: 191216, Bent Hansen, Danske Regioner, Region Midtjylland, Psykiatrien, Psykiatriens ulighed, Socialpsykiatri, Psykiatrisk Hospital Risskov, Dansk Psykiatrisk Selskab
Ritzau på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige har valgt Ritzau som primær leverandør af uafhængigt redaktionelt indhold....
Aktivitet: Artikler: 6985

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 31.12.16 Susanne Holgaard Svendsen
  Rettelse under punkt 7

  Rettelse under punkt 7, i mit tidligere iindlæg, hvor der mangler et, "ikke",før ved, i 19. Linje.
  Susanne Holgaard Svendsen.

 • 31.12.16 Susanne Holgaard Svendsen
  Nej til tvang - tag ansvar !

  Enhver der har været i berøring, ufrivilligt, eller af fri vilje, har sine individuelle oplevelser.
  Det er positivt, at selv de ansatte, nu er kommet til den erkendelse, at der er krise i psykiatrien. Det er der nemlig mange der har forsøgt at gøre, såvel de ansatte, som politikerne, og borgerne i Dk, opmærksom på , i årtier. Dog uden at blive forsøgt hørt - og slet ikke forstået.
  Det er som om de ansatte, har lukket både øjne og ører,særligt i forhold til de tvangsindlagte.....med den insinuerende og destruktive holdning, at indlagte på psykiatriske afdelinger, ikke har nogen form for erkendelse omkring egen situation.
  Tvangsbehandling og tvangsmedicinering er selve kernen i problemet, og fortæller mig, at de ansatte er i krise, såvel personligt, som fagligt !
  Borgere bliver delt ind i kategorier, ud fra hvilke symptomer der iagttages, og uden at personalet overhovedet tager hensyn til borgernes virkelige problemer, og livshistorie, og egen viden og selvindsigt, uddeles diagnoser, så et menneske, fyldt med kærlighed , med bevidst behov for kærlighed og forståelse fra andre mennneskers side, ligestilles med borgere, som er i et misbrug eller er livsfarlig for andre mennesker ,i såvel diagnose, som behandlingsform.

  Psykiatrien er i krise, af flere årsager.
  1. Hverken ansatte, eller " pårørende", har viden og indsigt nok til at skelne, og sætte sig ind i de indlagtes problemer.
  2. Tvangsbehandling vil for en gruppe borgere, som er selvbevidste, og har udviklet egen bevidsthed om hvem vi er, opleves som uhyggeligt destruktivt, og altid være et unødvendigt overgreb mod individets ret til at vælge livet, eller for nogens vedkommende, døden.
  3. Tvangsbehandling er angstskabende, i sig selv, i hvertfald i de tilfælde, hvor individet ved at det er unødvendigt, og er baseret på uvidenhed i samfundet, hos såvel politikere, personale og pårørende.
  4. Der har i årevis været tydelig modstand , i en stadigt større del af den bevidste befolkning, om at medicin er mere skadeligt end gavnligt, men de ansatte er fortsat i samme destruktive spor.
  5. Lovgivningen giver ikke, i praksis, tvangsindlagte reelle rettigheder.....for når tvang misbruges, uanset angivet årsag, skaber det mistillid, had, frygt, livstruende tilstande i kroppen, og ihvertfald, for tvangsindlagtes vedkommende , har det dybt traumatiske virkninger, i mange mange år, selv efter at vedkommende har lukket døren bag sig, for sidste gang, efter at have forladt en lukket psykiatrisk afdeling.
  6.
  Den allerstørste fejl,ansatte i psykiatrien begår, er ,ikke hver eneste dag, time og minut og sekund, sammen med en tvangsindlagt, at være åben, lyttende, intuitiv, og gennem dialog, verbal, såvel som nonverbal, at respektere de i indlagtes individuelle behov, og aldrig begå overgreb.
  7.
  Et lukket system, ER IKKE SUNDHEDSFREMMENDE , for andre end de, der betragter sig, som værende ude af stand til at tage vare på sig selv. Og det er dybt uhensigtsmæssigt, at vi alle skal lide under den riciko, at blive tvangsindlagt, og få ødelagt vores liv, af mennesker, som ikke har vist sig vidende og intelligente, forstående og elsk værdige nok, selv, til at behandle os, udfra vores behov, men kun udfra hvad de selv mener !
  Der er en syg autoritetstro hos alt for mange borgere i Danmark, på at bare fordi en person er uddannet som læge, psykiater, eller sygeplejerske, så ved man hvad der er bedst for alle andre borgere i landet.
  Glem ikke, at ingen mennesker er altvidende, og at du og jeg, uanset uddannelse, omfanget af personlig udvikling og indsigt, ved hvad der er bedst for alle andre.
  Jeg har selv mødt mennesker, som er taknemmelige for, at være blevet forhindret i at begå selvmord, ved at blive tvangsindlagt på en lukket psykiatrisk afdeling, og som ikke har evnet at tage ansvaret for eget liv.....og her er det måske på sin plads, hvis nogle mener at kunne hjælpe, i en kritisk situation.
  Til gengæld har jeg også mødt kvinder og mænd, som er uddannede læger , psykiatere og sygeplejersker, som ikke har evnet, at forstå, selv helt igennem grundlæggende reaktioner, hos mennesker, som har været påtvunget deres behandlingsmetoder og samvær.!
  Jeg har kendskab til psykiatere, som har misbrugt tvangslovgivningen, uden at have udviklet vilje og vist evner for at forstå de mennesker, de forventes at hjælpe. Som har brugt overgreb, verbal nedgørelse, og påtvunget stærkt sensitive mennesker, medicin, med det dybt alvorlige sumdhedsskadelige virkninger, fysisk, såvel som psykisk.
  Så ja, psykiaterne og lægerne og sygeplejerskerne, er i krise.....og de mange af de der har fået (tvangs)tildelt diagnoser har aldrig erkendt, at det ikke er medicin de har behov for, men viden, selvindsigt - og kærlighed.
  Det er i den grad noget også behandlerne har brug for, så jeg forslår , at de ansatte i psykiatrien, tager orlov, og bruger deres tid på at se seriøst på hvad f..... de har fortaget sig, i årevis, på deres arbejdsplads. For ærligt talt, mange mange kvinder, mænd og børn fortjener bedre, end det de har at tilbyde....og fortjener en alvorligt ment UNDSKYLDNING for den måde de har handlet i årtier.
  Vi kan alle begå fejl, men vi har ingen ret til at fortsætte, når et menneske står følsomt overfor os, og fortæller os, at vi handler forkert.
  Jeg siger NEJ til tvang, NEJ til tvangsmedicinering, og det kan du også gøre, uanset om du er udøver, pårørende eller har været udsat for umenneskelig og unødvendig tvangsbehandling i psykiatrien. Og er du lige nu, udsat for tvangsbehandling, så overvind din skamfølelse, og bed en udenfor systemet om hjælp, og hold fast i din ret og pligt til, at tage ansvar for dit eget liv. Vi har allesammen et ansvar for ikke at ødelægge andres liv, men heller ikke vores eget.
  Susanne Holgaard Svendsen.

 • 21.12.16 Ellinor Palm Pedersen
  Min søn dør hvis han ikke kan tvangsflyttes fra Holme bosted. Han har parkinson lidelse

  Han ligger i sengen lang tid på det lille værelse.. Der er ikke toilet på værelset og han tisser derfor i bukserne og i sengen .og i vasken,´. Han kan ikke spise uden tænder og lever derfor afchokolde og slit og spiritus

 • 20.12.16 søren hansen
  Kommunerne og lovgivningen belaster psykiatrien

  Hej

  Som tidligere patient i psykiatrien er jeg ikke i tvivl om hvor hovedproblemet for de dårlige forhold i psykiatrien stammer fra. Man kommer i behandling i psykiatrien men så snart man kommer over i kommunerne begynder der en nedbrydningsproces og er man ikke istand til at stå imod presset i kommunerne bryder man sammen og skal i behandling igen. Jeg tror der er mange der har oplevet det.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også