Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

9 ud af 10 sager havde fejl: Kæmpe ekstraregning på vej til disse danskere

Penge og økonomi

01/03/2024 09:03

J. Bøgen

Hele 191 millioner kroner skal findes frem.

Siden 2021 har medarbejdere i et kontrolprojekt i Skattestyrelsen holdt ekstra øje med tre typer problematisk momsadfærd i små og mellemstore selskaber.

Det er selskaber, der én eller flere gange slet ikke har angivet deres moms, selskaber, som har fået afvist deres ansøgning om momsregistrering, eller selskaber, der helt er blevet tvangsafmeldt momsregistreringen.

Siden opstarten i 2021 har kontrolprojektet gennemført ca. 925 kontroller, der har ført til regninger for manglende moms på ca. 191 mio. kr.

"Det er selvfølgelig ikke i orden, når et selskab fortsætter driften, selvom Skattestyrelsen har inddraget dets momsregistrering. Endnu værre er det, hvis man driver virksomhed der kræver momsregistrering og slet ikke har fået godkendt en ansøgning om registrering. Vi kan konstatere, at en stor del af målgruppen her ikke har ageret i overensstemmelse med reglerne. Det medvirker bl.a. til konkurrenceforvridning ift. de virksomheder, der gør det, de skal. Det er selvfølgelig ikke i orden, og det viser vi dem blandt andet igennem disse kontroller," siger fungerende selskabsskattedirektør Kim Tolstrup fra Skattestyrelsen.

Manglende momsangivelse er tegn på problemer

Et hovedfokus i kontrolprojektet er altså selskaber, der har søgt om momsregistrering uden at få den, eller virksomheder, der har mistet deres momsregistrering. Et andet fokus er selskaber, der slet ikke får angivet moms i en eller flere angivelsesperioder.

Analyser i Skattestyrelsen viser, at der er en stærkt øget risiko for væsentlige fejl i selskaber, der ikke angiver moms i en periode – og at den risiko stiger, jo flere perioder i træk, der ikke bliver angivet moms.

Hen over alle sagerne for alle tre typer momsproblemer i selskaberne var der gennemsnitligt fejl i ca. 90 procent af sagerne.

"Når der er fejl i ni ud af ti af de sager, der åbnes, skyldes det at vi har dygtige folk på opgaven, der ved, hvor de skal finde fejlene. Men det betyder desværre også, at der er noget at komme efter i alt for mange selskaber med denne momsadfærd. Det er derfor, vi stiller skarpt på dem, og det fortsætter i de kommende år," forklarer Kim Tolstrup.

1. marts 2024 er der angivelsesfrist for både halvårlig og kvartalsvis afregning af moms. Læs mere på skat.dk/huskmoms.

Mest Læste

Annonce