Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Aftalen er klar: Denne by får et nyt, stort fængsel

Politi

12/04/2024 14:29

J. Bøgen

Der skal efter planen være plads til 400 indsatte.

Et af de centrale elementer i flerårsaftalen for kriminalforsorgens økonomi, nemlig beslutningen om at etablere et nyt moderne fængsel i Danmark, er nu et langt skridt videre mod realisering, efter at forligskredsen bag flerårsaftalen er blevet enige om placering, størrelse og type for det nye fængsel.

Valget af placering er faldet på Viborg Kommune, der selv har tilkendegivet interesse for at huse det nye fængselsbyggeri, der skal kunne rumme 400 indsatte.

Etableringen af det nye, lukkede fængsel skal sikre øget bygningsmæssig kapacitet til en hårdt presset kriminalforsorg.

Af samme grund er det også besluttet så vidt muligt at fremrykke byggeriet, så der nu arbejdes med en ambitiøs tidsplan, hvor det nye fængsel efter planen forventes etableret tidligst inden udgangen af 2030 fremfor i 2032 som oprindeligt forudsat.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) siger i en pressemeddelelse:

"Jeg er meget glad for, at vi nu har fået fastlagt, at det kommende store og moderne fængsel skal placeres i Viborg Kommune, og at der samtidig er opbakning til at fremrykke planerne for etableringen, så fængslet er klar til at huse indsatte så tidligt som overhovedet muligt. Vi har hårdt brug for flere fængselspladser, for det skal ikke være kapaciteten i vores fængsler, der bestemmer hvilken retspolitik, vi skal føre i Danmark."

Baggrund: Etablering af nyt lukket fængsel

Med afsæt i en placeringsanalyse har kriminalforsorgen fundet, at Viborg Kommune udgør en hensigtsmæssig geografisk placering for etablering af et nyt dansk fængsel.

Viborg Kommune og kriminalforsorgen vil på baggrund af forligskredsens beslutning nu tage stilling til den konkrete byggegrund i kommunen.

Kriminalforsorgen har i samarbejde med eksterne rådgivere udarbejdet en foreløbig tidsplan for byggeprojektet med henblik på at afklare forudsætningerne for, at det nye fængsel i Viborg Kommune så vidt muligt kan fremrykkes fra 2032 og stå klar inden udgangen af 2030.

Den indledende planlægning af fængslets udformning er allerede påbegyndt, og den foreløbige tidsplan bliver nu kvalitetssikret af kriminalforsorgen i samarbejde med eksterne rådgivere.

Der vil forventeligt være behov for 220-240 uniformerede medarbejdere til driften af fængslet og sammenlagt ca. 400 nye arbejdspladser i Viborg Kommune.

Etableringsudgifterne til et nyt fængsel skønnes i alt at være cirka 3 milliarder kroner. I tillæg til etableringsudgifterne vil der være udgifter til drift af pladserne fra ibrugtagning på forventeligt cirka 320 millioner kroner årligt ved fuldt belæg.

Mest Læste

Annonce