Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Yderligere 2 områder indfører afbrændingsforbud

Politi

12/06/2023 14:11

J. Bøgen

Det når ikke at blive ophævet inden Skt. Hans.

Med virkning fra 13. juni 2023 kl. 08.00 har Østjyllands Brandvæsen set sig nødsaget til at indføre afbrændingsforbud på Tunø i Odder Kommune og i hele Samsø Kommune.

Forbuddet indføres ud fra en vurdering af tørkeindekset, vejrprognoser og en risikovurdering i forhold til det tilstedeværende beredskab

Forbuddet er gældende indtil videre og forventes ikke ophævet i forbindelse med Skt. Hans. Det skriver Østjyllands Brandvæsen i en pressemeddelelse.

I sidste uge blev Bornholms Kommune det første område i Danmark til at indføre afbrændingsforbud indtil videre, og forventningen er, at flere områder vil udstede forbud i takt med, at tørken bliver værre.

Dette er ikke tilladt

Afbrændingsforbuddet betyder, at en række aktiviteter, som for mange danskere nærmest er synonymer med sommermåneder, ikke vil være tilladt, indtil forbuddet bliver ophævet:

 • At bruge kulgrill
  Det betyder: Enhver form for brug af grill hvor brændsel har en glødende effekt (såsom kul, træ, briketter eller andet brændsel der kan frembringe gløder), er ikke tilladt, heller ikke på egen/privat grund.

 • At bruge grill uden for egen/privat grund med beboelse
  Det betyder: Enhver form for brug af grill (uanset om det er med kul, gas, træ, briketter eller andet brændsel) på offentlige/fælles arealer, fx parkeringspladser, græsarealer, boldbaner, parker mm., eller i naturen, fx i skove og plantager, på strande, heder, marker, på og ved søer, kystnært hav (mindre end 200 meter fra land) og lign., er ikke tilladt.

 • At ryge i naturen
  Det betyder: Rygning af pibe, cigaretter, cerutter, cigarer, vandpiber og enhver anden form for ved glød, flamme el. lign. antændt rygesubstans på offentlige/fælles grønne områder med græs, planter og anden beplantning, fx græsarealer, boldbaner, parker, vejrabatter mm., eller fx i skove og plantager, på strande, heder, marker og lign., på og ved søer og kystnært hav (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

 • At tænde bål og bruge åben ild udendørs
  Det betyder: Enhver form for afbrænding af bål (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel), herunder også afbrænding i bålfad, samt Skt. Hans-bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign., og al udendørs brug af ovne, ildsteder, fakler, haveblus, stearinlys og lign., inkl. på og ved søer, og på kystnært hav (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

 • At bruge apparater/genstande der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs
  Det betyder: Enhver form for brug af ukrudtsbrænder, privat svejsning af tagpap og lign. ved brug af åben flamme, privat udendørs brug af vinkelslibere og andet udstyr, som frembringer gnister eller gløder, udendørs brug af terrassevarmere og lign., udendørs brug af antændere, og udendørs brug af koge- eller varmeapparater o. lign., der fungerer ved brug af brandfarlige væsker eller substanser som sprit, gas, benzin, svovl og lign., er ikke tilladt. Det gælder også på og ved søer og kystnært hav (mindre end 200 meter fra land).

Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf.

Slutterligt giver Østjyllands Brandvæsen følgende råd: "Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld."

Mest Læste

Annonce