Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

6 partier enige om ny reform: "Det er generationstyveri"

Politik

19/12/2023 07:41

J. Bøgen

Det gamle forlig bliver dermed opsagt.

Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er blevet enige om en SU-reform for de videregående uddannelser. Samtidig er det nuværende SU-forlig opsagt med virkning fra næste valg.

Hensigten med reformen er at skabe et SU-system, hvor SU og uddannelseslængde følges ad, og hvor der er mulighed for at låne, hvis man har brug for mere økonomisk støtte for at gennemføre en uddannelse.

På den baggrund er regeringen og partierne blevet enige om, at man fremover skal have SU til uddannelsens normerede tid. Samtidig sættes den maksimale SU-ramme til 58 klip, som giver mulighed for at modtage SU i fem studieår.

Hvis en uddannelse samlet er normeret til mere end fem studieår (f.eks. medicin), kan rammen forhøjes tilsvarende. Derudover skal muligheden for at modtage slutlån i op til to år udvides til at gælde alle.

Nogle kan stadig på det sjette år

Partierne er samtidig enige om, at det er vigtigt at tage hensyn til studerende med særlige behov. Derfor vil SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere få tildelt 12 ekstra SU-klip oveni den nye ramme for SU-klip.

Modtagerne af handicaptillæg får derudover mulighed for at tilrettelægge deres studieforløb mere fleksibelt med de 12 ekstra klip.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

"Jeg har i dag (torsdag, red.) præsenteret SU-forligskredsen for regeringens forslag til en SU-reform for de videregående uddannelser, som jeg kan konstatere, at der ikke er opbakning til. Derfor er jeg meget tilfreds med, at regeringen og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er blevet enige om, at SU til normeret tid er rimeligt. Det vil vi afspejle med et mere fornuftigt og rimeligt SU-system, der både giver mulighed for at få SU under uddannelsens længde og gode muligheder for lån, hvis behovet opstår. Samtidig stiller vi studerende med særlige behov bedre end i dag."

Generationstyveri

Nyheden om opsigelsen af SU-forliget er imidlertid noget, der møder stor kritik fra flere sider.

Akademikernes formand kalder det en fattig vision og et generationstyveri:

”Med SU-forringelserne står de unge endnu en gang med regningen for regeringens tunnelsyn i reformpolitikken. Alt for meget handler om arbejdsudbud, og alt for lidt om kvalitet og investeringer i fremtiden. I min optik er regeringen slået ind på en alt for fattig og uambitiøs vej for Danmark, der betyder, at vores børn faktisk stilles ringere med potentielt store konsekvenser for den enkelte og samfundet i fremtiden,” siger formand Lisbeth Lintz.

Nogenlunde de samme toner lyder fra Djøf, der ikke tøver med at kalde reformen for "en elendig idé" at afskaffe det sjette SU-år.

"Det bliver primært brugt af unge, der skifter studie. Hvis det bliver fjernet, vil det presse de unge økonomisk – unge, som i forvejen er bange for at vælge forkert. Det er meget svært at se det kloge i, at den yngre generation igen-igen skal presses. Det må være vigtigere, at de studerende kommer ordentligt gennem deres uddannelse og ud på arbejdsmarkedet – ikke hurtigst muligt, Vi ved, at det fleksible SU-år hovedsageligt bliver brugt af studerende, som skifter uddannelse og som ikke er landet på rette hylde i første omgang. De studerende bliver i dag historisk hurtigt færdige med deres uddannelse. Derfor forstår jeg ikke, hvorfor man endnu en gang vil presse de studerende yderligere," siger Sara Vergo, formand for Djøf

Fakta om udspillet

Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om følgende hovedelementer i en ny SU-reform for de videregående uddannelser:

  • SU tildeles til normeret studietid.

  • Justering af den maksimale SU-ramme til 58 SU-klip.

  • Udvidelse af muligheden for at optage slutlån op til to år.

  • Tildeling af 12 ekstra SU-klip til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere.

  • De 12 ekstra SU-klip til SU-handicaptillægsmodtagere skal ikke tælle med i opgørelsen af SU-studieaktivitetskravet. Det skal give de studerende mulighed for at tilrettelægge deres studieforløb mere fleksibelt.

  • Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om, at SU-reformen skal have virkning for studerende, der påbegynder en ny videregående uddannelse fra og med sommeroptaget 2025 og vil i indeværende Folketingssamling stemme for den nødvendige lovgivning.

Partierne er derudover enige om at fastholde øvrige forhold i SU-reglerne for videregående uddannelser. Det omfatter blandt andet:

  • Muligheden for at søge om SU-tillægsklip ved sygdom mv.

  • SU-studieaktivitetskravet (maksimal forsinkelse på 6 mdr. eller 30 ECTS), dog vil der gælde særlige regler for ekstra klip til handicaptillægsmodtagere.

  • Muligheden for at studerende på en trindelt videregående uddannelse, hvor det samlede uddannelsesforløb er normeret til mere end 58 måneder, kan få udvidet den maksimale SU-klipramme, f.eks. medicinuddannelsen eller uddannede professionsbachelorer, som tager en 2-årig overbygningsuddannelse.

  • Muligheden for at modtage SU-tillæg (handicaptillæg og forsørgertillæg), når man modtager slutlån.

Mest Læste

Annonce