DI: Efter politisk aftale om konkurser i hjemmeplejen – styrk det frie valg!

Politik

05/10/17 6:50

Chefkonsulent

Et samlet Folketing er netop blevet enige om en række initiativer, som skal forebygge konkurser i hjemmeplejen.

Siden 2013 har der været en række konkurser blandt de private leverandører af hjemmepleje. Et samlet Folketing er netop blevet enige om en række initiativer, som skal forebygge konkurser i hjemmeplejen. Med aftalen sættes der fokus på krav til den private hjemmepleje, mere dialogbaseret samarbejde samt krav til beredskabsplaner. 

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

- Aftalen er et skridt i den rigtige retning, og vi hilser initiativerne velkomne. Vi vil fortsætte vores arbejde med at omsætte det til praksis – i tæt dialog med kommunerne, siger branchedirektør i DI Service, Jakob Scharff.

I kølvandet på konkurserne har DI Service iværksat en række initiativer, som skal styrke samarbejdet mellem kommuner og den private hjemmepleje. Der er bl.a. udarbejdet juridisk vejledning til kommunerne, taget initiativ til fælles pejlemærker for udvikling af hjemmeplejen og lavet anbefalinger til det ’gode udbud’. Mange af disse elementer går igen i den nye politiske aftale. DI’s anbefalinger til det konkrete arbejde i kommunerne kan findes på service.di.dk/konkurser

- Med aftalen stilles der krav til beredskabsplaner og bankgarantier. Det er fint. I DI Service og brancheorganisationen Dansk Sundhed og Velfærd har vi længe peget på, at der netop skal stilles krav til de private leverandører, og at kompetencerne til bedre offentlig-privat samarbejde ude i kommunerne skal styrkes. Bolden ligger hos kommunerne – og vi er klar til at spille med, siger branchedirektøren.

For at sikre et velfungerende marked skal grundlæggende principper om gennemsigtighed, åbenhed og ligebehandling være på plads. Øgede krav til en i forvejen presset branche gør det ikke alene.

DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

- Når vi nu har fået en aftale til at forebygge konkurserne, bør der snarest muligt ses på at få styrket de ældres valgmuligheder. De ældre har eksempelvis i dag ikke tilstrækkelig gennemsigtig information om kvaliteten og tilfredsheden hos kommuner og leverandører, ligesom der ikke er frit valg på en række områder. Vi bør også sikre, at konkurrencen mellem kommunale og private leverandører er fair med priser, der afspejler kommunernes omkostninger. Desuden bør man oprette et uafhængigt tilsyn, der skal sikre, at de ældre får den hjælp og omsorg, de er berettigede til, siger Jakob Scharff.

DI Service og branchen vil nu fortsætte den tætte dialog med kommunerne og KL’s Udbudsportal, så vi kan få omsat aftalens initiativer til konkrete løsninger.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce