Der er gang i de store lommeregnere i Finansministeriet, når Finansloven skal forhandles på plads. Foto: Shutterstock
Der er gang i de store lommeregnere i Finansministeriet, når Finansloven skal forhandles på plads. Foto: Shutterstock

Her er regeringens finanslovsudspil

Politik

31/8/22 1:43

Jens Asbjørn Bøgen

Inflationshjælp og penge til sundhed, psykiatri og ældre er hovedpunkterne.

Sidste år var det en corona-finanslov. I år bliver det en inflations-finanslov.

Sådan lød det fra finansminister Nicolai Wammen (S), da han tidligere onsdag præsenterede regeringens forslag til Finansloven 2023.

Men hvor det sidste år handlede om at tøjle opsvinget, så økonomien ikke overophedet, handler det i år om at tøjle inflationen og sikre hjælp til dem, der er hårdest ramt af de stigende priser.

Derfor bliver der heller ikke plads til hverken gaver, guld eller for den sags skyld grønne skove i det forslag, regeringen præsenterer.

Her får du de 7 overordnede punkter i regeringens forslag.

Inflationshjælp

Det mest opsigtsvækkende punkt i forslaget er, at regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner i såkaldt inflationshjælp næste år.

Pengene bliver ikke øremærket til bestemte grupper af befolkningen på forhånd, men tanken er, at de skal bruges til at hjælpe de danskere, der er hårdest ramt af den historisk høje inflation og de stigende priser på energi og fødevarer.

Til sammenligning er der blevet udbetalt 2,4 milliarder kroner i varmehjælp til danskerne i år.

Det er ikke umiddelbart tydeligt, hvordan fordelingen af puljen skal håndteres, men det bliver sandsynligvis en del af forhandlingerne om Finansloven i efteråret.

Corona

Corona florerer stadig iblandt os, og derfor vil regeringen sætte 615,8 millioner kroner af til en strategi for håndtering af corona i de første 3 måneder af 2023.

Formålet er blandt andet at beskytte ældre og sårbare og give de bedst mulige forudsætninger for, at vi kan holde samfundet åbent, selvom smittetallene forventes at stige.

Sidste år blev der på finansloven for i år afsat 4 milliarder kroner til håndtering af corona.

Sundhed

Sundhedsvæsenet får en reserve på cirka 600 millioner kroner i 2023, og fra 2024 til og med 2026 kommer reserven til at lyde på cirka 1 milliard kroner.

Reserven skal bruges til nye prioriteringer i sundhedsvæsenet, og disse skal forhandles på plads blandt Folketingets partier.

Regeringen foreslår imidlertid, at pengene bruges på en generel styrkelse af sundhedsområdet, herunder psykiatrien og ældreområdet.

Årsagen til det "beskedne" beløb i 2023 er den aktuelle økonomiske situation i Danmark, hvilket, ifølge regeringen, kalder på en opstramning af finanspolitikken.

Oversvømmelser

For et imødegå de lurende klimaforandringer vil regeringen sætte penge af til at etablere et nationalt varslingssystem for oversvømmelser.

Det skal gøre DMI i stand til at varsle hvor og hvornår, der vil komme oversvømmelser, og hvor voldsomme de bliver. 

Miljø, dyrevelfærd og elbiler

Regeringen vil sætte 223 millioner kroner af fra 2023 til 2026 til miljøområdet. De skal blandt andet give et løft til overvågningen af den danske naturs tilstand.

Derudover skal der sættes cirka 381 millioner kroner af i samme periode til at fremme dyrevelfærd og et bæredygtigt fiskeri i Danmark. 

Endelig vil regeringen bruge 80 millioner kroner på at omstille statens personbiler til el- og brintbiler. 

Udbyttesagen

Udbyttesagen vurderes at have kostet statskassen 12,7 milliarder kroner, men det bliver ikke gratis at hente dem tilbage.

Faktisk vil regeringen sætte hele 1,3 milliarder kroner af fra 2023 til og med 2026 for at få så mange penge hevet tilbage til Danmark som muligt.

Pengene skal gå til udgifter i forbindelse med de civilretlige tiltag, som den danske stat fører i en række lande mod de formodede svindlere.

Uddannelse

Endelig vil regeringen afsætte 760 millioner kroner fra 2023 til 2026 for at give FGU-institutioner et løft.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge, der har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en ungdomsuddannelse eller et job. 

Kilde: Finansministeriet

Årets vigtigste lov

Finansloven indeholder statens budget for det kommende år og viser, hvilke områder regeringen vil prioritere. Den er derfor årets vigtigste lov.

Efter præsentationen af regeringens udspil, skal der forhandles i løbet af efteråret og senest inden begyndelsen af december, så den kan nå at blive behandlet i Folketinget inden årets udgang.

Du kan læse hele regeringens forslag til Finansloven 2023 her.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce