Husk at stemme på en transportvenlig kandidat i dag

Politik

16/11/21 1:20

I dag er det demokratiets festdag i landets kommuner og regioner. De kommende lokalpolitikere skal vælges, og det har stor betydning for transportbranchen, hvilke politikere, der bliver valgt ind i by- og regionsrådene. ITD opfordrer derfor til at stemmen sættes ved en kandidat, der har fokus på gode forhold for transport- og logistikvirksomheder.

Når der i dag skal vælges kommunal- og regionspolitikere i landets 98 kommuner og fem regioner, er der meget på spil for transportbranchen.

For når de nye byråd bliver sammensat, og der skal sættes navn på, hvilke borgmestre, der skal sidde i spidsen for kommunerne de næste fire år, så giver det også en en pejling af, om transport- og logistikvirksomhederne kan se frem til at få bedre forhold eller det modsatte.

-Jeg vil først og fremmest ønske god valgdag til alle kandidater og vælgere. ITD støtter alle kandidater, der vil prioritere transportbranchen, og som vil arbejde for gode forhold for transport- og logistikvirksomhederne. Vi ved, at vores branche skaber vækst og arbejdspladser både kommunalt og nationalt, så det er vigtigt med et godt erhvervsklima i de enkelte kommuner, udtaler Carina Christensen, administrerende direktør i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD har netop kåret årets transportkommune på baggrund af en omfattende undersøgelse af, hvordan de enkelte kommuner prioriterer gode forhold for transport- og logistikvirksomhederne. Og den viser, at der er stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner prioriterer transportbranchen.

Hele undersøgelsen kan findes her https://aaretstransportkommune.dk/

ITD har også peget på, hvad kandidaterne skal have fokus på, hvis kommunerne skal forbedre forholdene for transportvirksomhederne.

  • Investeringer i det lokale vejnet, herunder både nye investeringer samt vedligeholdelse af vejnettet.
  • Gode lokale faciliteter, herunder stor parkeringskapacitet for lastbiler, god rastepladskapacitet med mulighed for overnatning og adgang til toiletfaciliteter for chaufførerne og adgang for modulvogntog til lokale veje.
  • Udlicitering og udbud, så kommunerne sørger for, at vognmandsopgaver som fx indhentning af affald og snerydning bliver varetaget af private virksomheder.
  • Grønne tiltag, herunder fx anvendelse af klimavenlig asfalt og adgang til alternative drivmidler.
  • Regler og regulering, herunder fx lempelige regler i forhold til, hvor længe lastbilerne må holde parkeret på de lokale vejarealer. Det er også vigtigt med løbende dialogmøder med transportbranchen, og at vejgodstransporten prioriteres i kommunens lokale erhvervspolitik.

Annonce