Ligestillingsministeren vil udfordre myten om, at vi har ligestilling i Danmark

Politik

02/3/20 1:03

Kristian V. Jensen

28. februar præsenterede ligestillingsminister Mogens Jensen regeringens Perspektiv- og Handlingsplan for ligestilling 2020. En ambitiøs plan med 54 ligestillingsinitiativer fordelt på 12 ministerier, der samlet sigter mod et mere ligestillet samfund.

Alt for mange - særligt kvinder – oplever vold fra en partner. For få voldtægter anmeldes og langt færre fører til sigtelser, der ender i domsfældelse. Det halter med at få kvinder med i ledelse og forskning, og der er stadig en uforklaret forskel på mænd og kvinders løn. De udfordringer er blot en del af regeringens Perspektiv- og Handlingsplan for ligestilling 2020, som ligestillingsminister Mogens Jensen præsenterer i dag.  

- Hvis vi tror, vi er i mål – eller endda er gået for vidt – så risikerer vi at overse de udfordringer, som fortsat har store konsekvenser for både den enkelte og samfundet. Derfor skal vi udfordre myten om, at vi i Danmark har ligestilling. Derfor skal vi igen og igen gøre opmærksom på de – ofte ubevidste og stereotype – normer og forventninger til køn, vi møder hinanden med i familien, på uddannelserne, i arbejdslivet og i samfundet, fordi det kan begrænse den enkelte og muligheden for at opnå reel ligestilling. Derfor sætter vi i det kommende år ind med en bred vifte af indsatser på en lang række områder, siger ligestillingsminister Mogens Jensen. 

Ungepanel skal komme med input til regeringens ligestillingsstrategi
En undersøgelse viste fornyligt, at 43% af danskerne er enige i udsagnet Kampen for ligestilling mellem kønnene er gået for vidt. Men samfundet er i bevægelse. Digitalisering, internettet og de sociale medier spiller en stadig større rolle i vores hverdag. Det har mange positive effekter, men det har også skabt nye ligestillingsudfordringer, og ingen føler det mere end de unge. Undersøgelser viser fx, at det er gruppen af de 13-17-årige, som er mest udsat for krænkelser på nettet, og det rammer oftere piger og kvinder. Mere end hver femte i denne aldersgruppe har modtaget uønskede beskeder med seksuelt indhold og billeder inden for det seneste år, cirka 1/3 har oplevet, at unge i det skjulte har taget seksuelle billeder af andre unge, og cirka 10 pct. har delt andres intime billeder uden samtykke.

- Hvis vi skal ændre på det og ligestillingsudfordringerne i et bredere perspektiv, kræver det, at vi inddrager de unge, lytter til dem og engagerer dem i ligestillingsdebatten. Så vi kan forstå, hvilke ligestillingsudfordringer der fylder i deres liv anno 2020, og hvor de ser løsningerne. Derfor har regeringen nedsat et ungepanel, der skal bidrage med nye input og være med til at skubbe ligestillingsindsatsen fremad, siger Mogens Jensen.

Fakta:  Regeringens Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling i 2020 indeholder i alt 54 indsatser inden for fire indsatsområder: 1) Lige muligheder i uddannelse, familie og arbejde, 2) Frihed og lige rettigheder til alle, 3) Tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer og 4) Ligestilling og rettigheder globalt.

Den 31. marts 2020 er der redegørelsesdebat i Folketinget.

Foto: Mogens Jensen, Wikimedia Commons

Annonce