De såkaldte Hopspots er et eksempel på hvordan teknologien kan gøre sit indtog i grundskolen. Foto Henrik Kastenskov

Ny type tech-læremidler på vej ind i skolerne

Politik

04/11/2015 09:27

Henrik Steen Hansen

En stribe af helt nye digitale løsninger vil ifølge eksperter strømme ind i klasselokalerne i de kommende år. Nye puljemidler og lempede krav har åbnet ellers lukkede døre til grundskolen.

Lærere og elever i den danske grundskole kan godt begynde at glæde sig. Nye digitale læremidler tager med afsæt i både skolereform og nye mere overordnede fælles mål fat på at løse nogle af de udfordringer skolerne og ikke mindst den enkelte lærer står i.

Helt konkret er det eksempelvis for mange lærere en udfordring at kombinere kravet om 45 minutters daglig bevægelse med et fagligt indhold.

"Lærerne er presset på tid, og har svært ved at tænke teknologien kreativt ind i hverdagen. Det kan hurtigt resultere i lette praktiske løsninger, som at sende eleverne 12 gange rundt i skolegården", siger Kasper Koed, der er it-didaktisk konsulent ved UCC som rådgiver skoler, kommuner og Undervisningsministeriet via Samarbejdsforum for udvikling af digitale læremidler.

Og det var netop det rådgivende forum, Kasper Koed sidder i, der i anbefalinger til ministeriet kom frem til, at der måtte et bredere digitalt læremiddelfelt til, fordi det eksisterende ud ikke udnyttede de teknologiske muligheder godt nok. Populært sagt har der i læremiddelbranchen været tendens til at løse udfordringen ved blot at ”sætte strøm til bøgerne”, vurderer han.

Lempede krav åbner skoledør
Med Udviklingspuljen for digitale læremidler har mindre, innovative tech-virksomheder fået mulighed for at spille ind med nye digitale produkter, der udnytter teknologiens muligheder. Dermed får tech-virksomhederne muskler til at udfordre det eksisterende marked for undervisningsmidler, der er domineret af traditionelle aktører såsom de store forlag.

”Hidtil har små tech-virksomheder haft vanskeligt ved at opfylde omfattende krav til fagmål på de enkelte klassetrin. Udviklingspuljen til digitale læremidler har nogle andre, bredere krav og giver økonomisk tilskud til de bedste projekter, der har både et stærkt læringsmæssigt perspektiv og et betydeligt innovativt element,” forklarer Kasper Koed.

Den udvikling oplever også Væksthus Hovedstadsregionen ved, at et stigende antal tech-virksomheder med produkter målrettet folkeskolen retter henvendelse for at få sparring om, hvordan de sælger til det offentlige marked, forretningsmodeller og mulighederne for ekstern finansiering.

”Det nytter ikke noget at have verdens bedste idé, hvis man ikke ved, hvor man skal gøre af den. Vi møder mange små iværksættervirksomheder med helt unikke ideer, som skal teste og videreudvikle deres produkt eller service. De har stort behov for sparring og for at få anvist en farbar vej ind i skoleverdenen,” fortæller Gunhild Sander Garsdal, der er projektchef hos Væksthus Hovedstadsregionen.

Iværksætter sælger Hotspot til seks skoler
Med sit Hopspot-system inddrager iværksætteren Aviaja Borup Lynggaard eleverne som producenter og kombinerer bevægelse og fagligt indhold. Til efteråret tester hun en beta-version, som hun har solgt til seks skoler, efter at Væksthuset hjalp hende med at realisere en otte år gammel idé.

”Faktisk er det mit afgangsprojekt fra Arkitektskolen som jeg nu er gået all in på. Skolereformens krav om 45 minutters daglig bevægelse var en væsentlig grund til, at jeg fandt min gamle idé frem”.

Fakta om udviklingspuljen til digitale læremidler :
Udviklingspuljen til digitale læremidler har annonceret næste ansøgningsrunde. Læs mere herom på: www.uvm.dk/itifolkeskolen/udviklingspulje

Mest Læste

Annonce