Private kan frigøre betjente til bandekonflikten

Politik

07/9/17 1:45

Chefkonsulent

Mange offentlige myndigheder bruger allerede i dag den private vagt- og sikkerhedsbranche til mange opgaver. Det vil være oplagt at lade branchen aflaste politiet.
Den verserende bandekonflikt tærer kraftigt på politiets ressourcer – så meget, at statsminister Lars Løkke Rasmussen til Venstres sommergruppemøde foreslog at indsætte forsvaret for at aflaste politiet. Problemet med manglende ressourcer er velkendt og de senere år øget som følge af ressourcekrævende opgaver som eksempelvis terrorbevogtning og grænsekontrol.   Men der er andre og mere effektive måder at frigøre flere betjente på, og man bør fra politisk hold bruge de værktøjer, der ligger lige for.

DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

I al beskedenhed vil jeg hævde, at de 5.000 beskæftigede i den private vagt- og sikkerhedsbranche er svære at komme udenom i den diskussion.   Mange offentlige myndigheder bruger allerede i dag den private vagt- og sikkerhedsbranche til mange opgaver. Men branchen kan aflaste politiet yderligere ved at stå for eller hjælpe med at løse en række opgaver, hvor der ikke er behov for egentlige politifaglige kompetencer. Det gælder eksempelvis i forhold til forskellige bevogtningsopgaver, transport af værdigenstande og arrestanter samt tryghedsskabende initiativer.   Hvorfor kigger politikerne så ikke i højere grad på den professionelle sikkerhedsbranche for at frigøre flere betjente til politifaglige opgaver?   Jeg tror, at det hænger sammen med vanetænkning og til en vis grad også fordomme. Vi mangler generelt åbenhed over for et øget offentlig-privat samarbejde om de skattefinansierede opgaver.   Jeg giver derfor denne opfordring videre til politikerne: Hvis politiet skal kunne fokusere på deres kerneopgaver, så lad private hjælpe dem med at løse de andre opgaver.   Når politikerne ønsker at frigøre flere betjente, er der nemlig andre muligheder end at indsætte militæret eller vente mange år på at uddanne flere.   Der er mange gode eksempler rundtomkring i landet, hvor det private og det offentlige samarbejder om vigtige vagt- og sikkerhedsopgaver.   Kig til naboen Sverige, hvor private allerede aflaster politiet på flere områder.   Vi ønsker ikke at overtage politiets kerneopgaver, eller at vagter skal bære våben – det, som mange forståeligt nok kalder ”amerikanske tilstande”.   Vi ønsker, at man fra politisk hold ser fordomsfrit på at skabe tryghed og sikkerhed i en tid, hvor politiet er trængt. Den hurtigste og mest effektive måde at få betjente på gaden er at lade den professionelle vagt- og sikkerhedsbranche hjælpe og aflaste politiet.

Annonce