Vi skal ikke ødelægge kernefamilien

Politik

07/01/2021 11:26

Som konservativ er familien er et af de bærende elementer i vores samfund. Jeg er selv et stort familiemenneske, der har fået fantastisk meget godt med i bagagen fra mine forældre, bedsteforældre og mine øvrige familiære relationer. Og efter, at jeg selv har fået børn, så er familien blot kommet til at fylde endnu mere i mit liv. Det er netop et stærkt familiebånd, der gjorde, at jeg i sin tid blev konservativ.
  Af Rune Kristensen, spidskandidat for Det Konservative Folkeparti i Næstved, Ahornvej 6, 4700 Næstved   Det er i familien, vi henter ressourcerne, når tingene er svære. Det er i familien, børnene lærer de grundlæggende værdier og spilleregler. Det er i familien, børnene lærer at vise omsorg og tage ansvar for andre og sig selv. For mig handler det derfor om at skabe de bedste rammer for, at den enkelte familie kan skabe sammenhæng i en travl hverdag.   Jeg mener, at vi skal skabe gode og frie rammer for alle familier. Dette gælder også, hvis mor og far er skilt eller familien består af en enlig forsøger. Dog mener jeg ikke, at man skal stilles ringere, hvis man vælger at leve som et par. Der er i vores danske jungle af love og regler, samt tilskuds- og støtteordninger mange incitamenter, der er målrettet eksempelvis enlige. Der er altså i mange tilfælde ligefrem indbygget en økonomisk gevinst ved ikke at indgå ægteskab. Men i min bog skal det ikke være bedre at knytte sig til det offentlige end til sin partner.   Helt overordnet drejer det sig om, at man ofte nedsætter støtte til ægtepar eller hæver tilskuddet til enlige. Det drejer sig blandt andet om:   -          At enlige forsørgere har bedre muligheder for at få støtte til blandt andet tandbehandling, medicin, briller, transportudgifter, psykologbehandling og flytteudgifter.   -          At både børnecheck, børnepenge, særligt børnetilskud, ekstra børnetilskud og ordinært børnetilskud primært er målrettet enlige forsørgere.   -          At det er lettere at få friplads som enlig.   -          At der i SU-systemet er der indbygget en struktur, der gør, at børn af forældre, der ikke lever sammen, kan modtage flere penge end børn af forældre, der lever sammen. Hertil kan studerende, der selv er enlige forsørgere, få et forsørgertillæg.   -          At boligydelser, førtidspension og social pension vurderes på en samlet indkomst i husstanden, hvorfor den ene part eksempelvis modtager mindre grundet ægtefællens indkomst.   -          At kontanthjælpen nedsættes som en konsekvens af ægtefællers gensidige forsørgelsespligt, selv om kun den ene af ægtefællerne modtager hjælp.   Familiens rolle er ofte til debat og det kan godt være, at nogle mener, at man ikke skal favorisere bestemte leveformer, såsom ægteskab. Men man skal bestemt heller ikke diskriminere, som det sker i dag.   At familien har overlevet pres på trods af - og ikke på grund af – det offentliges til tider undergravende påvirkninger, vidner om, hvor stærk en institution familien er. Det skal vi som politikere have med, når der laves regler på familieområdet.

Mest Læste

Annonce