Virksomhederne giver kommunerne topkarakterer for erhvervsklimaet

Politik

05/9/16 1:00

Gordon Trier Holm

Danske virksomheder har aldrig været mere tilfredse med den service og de forhold, som deres kommune tilbyder dem. I DI’s årlige Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse betegner seks ud af 10 virksomheder deres kommune som erhvervsvenlig.
 

Årets vinderkommune Ikast-Brande løber med guldet for sjette gang skarpt forfulgt af Hedensted og Skanderborg kommuner. Men karakteristisk i år er, at det er virksomheder over hele landet, der er blevet mere tilfredse med deres kommunes erhvervsvenlighed, og at tilfredsheden er steget mest i de kommuner, der ligger længst væk fra de store byer.

Det betaler sig for kommunen at have et godt samarbejde med de lokale virksomheder og tilbyde dem en effektiv sagsbehandling, konkurrencedygtige skatter og afgifter, et velfungerende jobcenter osv., understreger DI.  

- Vi kan se, at et godt erhvervsklima betyder flere private arbejdspladser. Tilfredse virksomheder bliver i højere grad, hvor de er, og attraktive forhold trækker nye virksomheder og private arbejdspladser til. Det er en udvikling, som også kommer kommunens borgere til gode, siger adm. direktør Karsten Dybvad, DI.

- I kommuner med vækst og arbejdspladser er der bedre råd til velfærd som for eksempel nye smartboards i skolerne, omfartsveje og råd til bedre mad til børn i daginstitutionerne og omsorg til de ældre på plejecentrene. Derfor er det utrolig positivt at se, at flere og flere kommuner har fået øjnene op for den gode cirkel, der bliver skabt, når erhvervslivet blomstrer, siger Karsten Dybvad.

Men der kan gøres endnu mere. Hvis virksomhederne kunne bestemme, så prioriterede kommunerne trafikforholdene højere. At medarbejderne kan komme hurtigt og sikkert med bus og tog til og fra arbejdspladsen, og virksomhederne har let adgang til for eksempel motorveje og offentlig transport, betyder meget for det lokale erhvervsliv. Gode veje til erhvervsområder, parkeringspladser og vejarbejder, der er tilrettelagt, så de giver færrest mulige gener for trafikken, står højest på virksomhedernes ønskeseddel igen i år. 

Det samme gør flere dygtige medarbejdere. Virksomheder over hele landet har svært ved at skaffe de medarbejdere, de har brug for, og stadig flere virksomheder ønsker en større indsats fra kommunen på det område.

- Dygtige medarbejdere er afgørende for mange virksomheder, der mangler både faglærte og højtuddannede. Jobcentrene kan gøre meget for at hjælpe virksomhederne med at tiltrække de rette medarbejdere, blandt andet bør de i højere grad samarbejde med de lokale virksomheder og arbejde sammen på tværs af kommunegrænserne. Det er vigtigt for at sikre, at virksomhederne placerer nye arbejdspladser og investeringer her i landet, siger adm. direktør Karsten Dybvad, DI.

Læs mere om Lokalt Erhvervsklima 2016 på http://www.di.dk/le

Fakta:

Lokalt Erhvervsklima 2016 - top 10  (Tal i parentes er placering i 2015)  1: Ikast-Brande (1) 2: Hedensted (4)  3: Skanderborg (3)  4: Herning (2)  5: Middelfart (10)  6: Odder (19)  7: Billund (8)  8: Vejen (6)  9: Varde (27)  10: Sorø (22)   Fakta om Lokalt Erhvervsklima - 96 af landets 98 kommuner indgår i undersøgelsen. Fanø og Læsø indgår ikke grundet kommunernes størrelse og det lave antal private virksomheder i dis-se kommuner.
- 20.543 virksomheder er inviteret til undersøgelsen i 2016.
- 7.299 virksomheder (35,5 pct.) har svaret på spørgsmål om deres tilfredshed med 22 forskellige kommunale indsatsområder.
- De 7.299 virksomheder repræsenterer ca. 370.000 an-satte i den private sektor.
- Undersøgelsen består af to dele: Spørgeskemaet Lo-kalt Erhvervsklima, som vægter 2/3, og statistik fra forskellige kilder, som vægter 1/3.
- Virksomhederne er blandt andet blevet spurgt om de-res tilfredshed med kommunens indsats for adgang til kvalificeret arbejdskraft, sagsbehandlingstider, de kommunale skatter, afgifter og gebyrer, brugen af pri-vate leverandører, den fysiske planlægning samt in-frastruktur og transport.
- I statistikdelen indgår 22 statistiske nøgletal, eksem-pelvis størrelsen af grundskyldspromillen, dæknings-afgift, uddannelsesniveauet og nystartede virksomhe-der pr. indbygger.
- Undersøgelsen er gennemført hvert år siden 2010.
- Se flere resultater på www.di.dk/le

 

Annonce