400 danske skoler deltager i PISA 2012

21/03/2012 13:32

Administrator

I dag starter dataindsamlingen til PISA 2012. I løbet af den næste måned skal ca. 10.000 danske skoleelever deltage i testen, der foregår på godt 400 skoler rundt om i landet. Det er femte gang, Danmark er med i PISA, og resultatet af undersøgelsen foreligger i december 2013.

Hvor godt er danske unge forberedt til det uddannelses- og arbejdsliv, der venter dem, sammenlignet med unge i andre lande? Hvor ligger danske unges faglige styrker og svagheder? Og hvordan trives de i skolen?

Det er de spørgsmål, der ligger til grund for Danmarks deltagelse i den femte runde af PISA. Den internationale PISA-undersøgelse gennemføres af OECD, og har kørt hvert 3. år siden 2000. Denne gang deltager ca. 500.000 unge på 15-16 år fra 68 lande verden over.

I Danmark er PISA iværksat af Ministeriet for Børn og Undervisning. I praksis gennemføres den danske del af PISA af SFI, AKF (Anvendt Kommunalforskning) og Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.

Hverdagslignende opgaver
I Danmark deltager godt 400 folkeskoler, privatskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser i PISA. Inden udgangen af april 2012 skal i alt ca. 10.000 danske unge tage PISA-testen.

PISA er ikke en egentlig regne- og læsetest, men består af en række hverdagslignende opgaver inden for læsning, matematik og naturvidenskab, hvor eleverne skal bruge og kombinere det de kan, på nye måder. Opgaven kan fx være at anvende en valutakurs eller forholde sig kritisk til en tekst.

Eleverne skal også besvare et spørgeskema om bl.a. deres familiebaggrund, trivsel og forhold til skole og lærere, og endelig vil nogle elever blive bedt om at deltage i en elektronisk test.

Resultatet af PISA 2102 vil foreligge i december 2013.

Mest Læste

Annonce