ABT: ABT-fonden bliver til fonden for velfærdsteknologi

31/05/2011 13:48

Administrator

ABT-fonden bliver til Fonden for Velfærdsteknologi. Den nye fond skal være en motor for effektivisering af den offentlige sektor ved at drive demonstration og og udbredelse af ny velfæredsteknologi. Fonden skal dermed fremme projekter, der gør en forskel for den offentlige økonomi og som styrker den private vækst.

Oprettelsen af Fonden for Velfærdsteknologi sker som led i den netop fremlagte 'Aftale om Danmark som vækstnation' (også kaldet ’Vækstpakken’).

I løbet af de seneste år er velfærdsteknologi blevet et almindeligt kendt begreb, der ligeledes er centralt i den nye fond. Fokus for Fonden for Velfærdsteknologi vil i højere grad være større projekter, koordinerede tværsektorielle indsatsområder og investeringer i relativt ny, men også velafprøvet velfærdsteknologi.

Fonden for Velfærdsteknologi vil dog også fremadrettet have fokus på de samfundsmæssige effektiviseringsgevinster, der er ved brug af ny teknologi og nye arbejdsgange. Fonden vil således fortsat investere i mindre projekter, ligesom allerede igangsatte projekter ikke påvirkes.

Bundlinjen skal være i orden

Fonden for velfærdsteknologi skal forkorte vejen fra den gode idé til bedre og billigere opgaveløsning i det offentlige. Derfor vil fonden investere i løsninger, der relativt hurtigt kan demonstrere en klar bundlinjeforskel for den offentlige økonomi. Samtidig skal fonden fremme nye markeder og nye forretningsmuligheder for private leverandører. På den måde går bedre, effektivt leveret velfærd hånd i hånd med styrket vækst i erhvervslivet.

Fondens vil primært investere i projekter, der:

- styrker den offentlige økonomi og erhvervslivets vækst

- i et offentlig-privat samarbejde udvikler nye velfærdsteknologiske løsninger, som fonden kan finansiere afprøvningen af

- med inddragelse af flere aktører på tværs af sektorer afdækker organisatoriske og økonomiske perspektiver samt afledte effekter ved en ny løsning
- bruger en fælles it-infrastruktur, videreudvikler eksisterende løsninger og skaber ens standarder

- er kendetegnet ved, at enkelte aktører har høje decentrale omkostninger, men hvor koordineret finansiering og afprøvning vil afløfte risici ved investeringer i ny teknologi og løsninger

Igangsatte projekter fortsætter

Projekter, som allerede har fået tilsagn om finansiering under ABT-fonden, forsætter uændret under samme betingelser. Fristen for næste ansøgningsrunde den 14. juni 2011 fastholdes. Ansøgere skal fortsat leve op til de kriterier, der var gældende under ABT-fonden.

En ny ansøgningsrunde under Fonden for Velfærdsteknologi vil blive annonceret efter sommeren 2011. ABT-fondens hjemmeside lukkes mandag den 15. august, og en ny hjemmeside for Fonden for Velfærdsteknologi vil blive lanceret snarest herefter.

2020-aftalerne - konkrete aftaler og initiativer skal sikre den danske økonomi

Regeringens 2020-plan er en række konkrete politiske aftaler, der skal sikre balance mellem offentlige indtægter og udgifter. Samtidigt forbedres virksomhedernes muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. 2020-aftalerne udpejer en række konkrete initiativer og indsatser, som – sammen med tilbagetrækningsaftalen – bidrager med 47 mia. kr. og dermed sikrer balance i den offentlige økonomi i 2020.

I 2020-aftalen ’Ambitioner om mere’ fremhæves nye initiativer og indsatser, der kan frigive ressourcer i den offentlige økonomi, herunder øget digitalisering og brug af teknologi i det danske samfund. I denne aftale fremhæves bl.a., at fonden fremover skal målrettes større strategiske satsninger.

Dette konkretiseres yderligere i ’Aftalen om Danmark som vækstnation’. Her uddybes det ændrede fokus for ABT-fonden, og med aftalen omlægges fonden til Fonden for Velfærdsteknologi.

Mere information
- Overblik over 2020-aftalerne (overblikspapir)
- Aftalen’Ambitioner om mere’ (kort beskrivelse samt faktaark og aftaletekst)
- Aftalen ’Danmark som vækstnation’ (kort beskrivelse samt faktaark og aftaletekst)

Mest Læste

Annonce