Behov for længerevarende støtte til voldsudsatte kvinder

05/10/2010 09:20

Administrator

Når kvinder, der har været udsat for vold, flytter fra et krisecenter er der fortsat brug hjælp. Opfølgning gennem professionel personlig kontakt støtter bl.a. de voldsramte kvinder i adgang til psykologhjælp og med at få kontakt til relevante offentlige instanser.

SFI har på opdrag fra TrygFonden undersøgt, i hvilket omfang og hvordan kvindekrisecentre fortsætter med at hjælpe kvinder udsat for vold, når de forlader krisecenteret. Dette såkaldte efterværn er en udbredt støtte, som krisecentrene yder. Omfanget af tilbud afspejler centrenes størrelse.

Den personlige kontakt er nøglen til god støtte
Grundstenen i efterværnet er, at centrene opretholder en professionel personlig kontakt til den enkelte voldsramte kvinde. Men omfanget og indholdet af efterværnet bestemmes i høj grad af krisecentrenes ressourcer og af kvindens eget initiativ til at opretholde kontakten.

Krisecentrene har viden og overblik
Efterværnet er fokuseret på nogle særlige støtteopgaver. At støtte kvinden med at få adgang til gratis psykologhjælp er således en vigtig opgave. Ligeledes er det vigtigt at hjælpe kvinden med finde rundt i, hvilke relevante offentlige instanser, hun behøver at kontakte, og hvordan. Det kan fx være socialforvaltningen, kommunal boliganvisning, advokat, politi, dagsinstitutioner og mange andre. Der er en lang række forskellige nødvendige kontakter og det kan være svært for den voldsudsatte kvinde at have tilstrækkelig viden. Uden støtte er det ofte vanskeligt. Ikke alle  krisecentrene magter at støtte i fuldt omfang.

Rapporten anbefaler mere specifik hjælp til især muligheden for psykologhjælp. Rapporten foreslår også, at der udarbejdes en guide til brug for såvel kvinder som krisecentre med systematiske retningslinjer for kontakt med forskellige offentlige instanser.

Bestil/download rapport »    
Læs resumé »   

Mest Læste

Annonce