DLF: Sådan løser vi nyuddannede læreres udfordringer

09/10/2012 14:53

Administrator

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, mener læreruddannelsen skal være femårig, så nyuddannede lærer er bedre rustet til at komme ud og undervise, lige efter de er blevet uddannet. En rundspørge fra Politiken viser, at visse kommuner efteruddanner nyuddannede lærere, så de er rustet til at komme ud og undervise i klasserne.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening siger til DR Update,

”Det skyldes, at kravene til en lærer i folkeskolen i dag er så meget store, og læreruddannelsen er slet ikke fulgt med. Dengang jeg blev uddannet for snart 30 år siden, havde vi også en fire årig læreruddannelse, men kravene er langt, langt større i dag. Og man kan simpelthen ikke rumme alle de mange elementer, man skal igennem på uddannelsen på kun fire år”

Men i stedet for at efteruddanne lærerne, mener Anders Bondo Christensen, at det er nødvendigt at styrke læreruddannelsen,

”Vi vil presse på, at der fra politiske hold sker en styrkelse af læreruddannelsen, så den bliver femårig. I en række andre lande, Finland, Island og rundt omkring i Europa. Der har man taget konsekvensen og lavet en femårig læreruddannelse. Det betyder rigtigt meget for lærernes forudsætninger for at lave god undervisning,” siger han. 

Mest Læste

Annonce