Et uafhængigt lægemiddelinstitut kan sikre mere sundhed for pengene

30/07/2012

Administrator

Lægeforeningen har længe arbejdet for at samle ekspertisen på lægemiddelområdet. Det er mere aktuelt end nogensinde. Der lanceres nye lægemidler hele tiden, og at ordinere den rigtige medicin bliver stadig mere komplekst. Derfor er det positivt, at der nu ud til at være politisk flertal for et uafhængigt lægemiddelinstitut.

Lægeforeningen bakker op om etablering af et uafhængigt lægemiddelinstitut, der skal rådgive læger, politikere og myndigheder. Forslaget lanceres i en artikel i Information af Enhedslisten og omtales positivt af de tre regeringspartier.

Lægeforeningen har længe arbejdet for, at ekspertisen på lægemiddelområdet samles i stedet for som i dag at være spredt ud i flere organisationer og myndigheder. Behovet er ekstra stort, efter bemandingen i Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) er blevet beskåret.

”Det er vigtigtigere end nogensinde med et stærkt fagligt miljø. Der lanceres nye lægemidler hele tiden, og at ordinere den rigtige medicin bliver stadig mere komplekst. Der er i høj grad brug for en vagthund, der kan give industrien kvalificeret modspil, og som har de eksperter, der kan gå i dybden med sammenligninger af, hvordan de forskellige lægemidler virker. Nogle gange er det bedste måske helt at udelade behandling med medicin, og andre gange kan patienter have stor nytte af nye effektive midler,” siger Mads Koch Hansen til Information.

”Hvis vi skal sikre mest mulig sundhed for pengene, har vi brug for grundige, uafhængige vurderinger, så læger har det bedst mulige grundlag for at vælge den rigtige medicin. Der er også behov for at se på, hvordan sygehusene kan bruge de vurderinger. De indkøber hvert år medicin for meget store beløb”, siger Mads Koch Hansen til avisen.

Lægeforeningen finder det oplagt, hvis et nyt et uafhængigt institut kommer til at stå for driften af sitet promedicin.

”Det er et brugervenligt opslagsværk af høj faglig standard, og derfor er det populært blandt læger. Men signalværdien i, at det er ejet af lægemiddelindustrien, er simpelthen forkert. Det er helt afgørende, at patienter og læger har tillid til, at de får en fyldestgørende og uvildig rådgivning, og det sikres bedst, hvis opslagsværket drives i et uvildigt regi,” siger Mads Koch Hansen.

Mest Læste

Annonce