Europa-Kommissionen: Hjælp os med at nedbryde barrierer for handicappede

13/02/2012 10:20

Administrator

Europa-Kommissionen søger input fra offentligheden om foranstaltninger, der kan nedbryde barrierer for handicappede. Europa-Kommissionen lancerede i dag en offentlig høring om de fremtidige planer for at nedbryde barrierer for europæiske borgere med et handicap.

Høringen vil hjælpe Kommissionen med at udarbejde forslag til en europæisk lov om tilgængelighed, der er planlagt til efteråret 2012. Formålet med initiativet er at sikre, at handicappede får adgang på lige fod med andre til det fysiske miljø, transport og informations- og kommunikationstjenester. Den vil også gavne personer med nedsat mobilitet, som f.eks. ældre. Høringen – som selv vil være fuldt ud tilgængelig – tager sigte på at indsamle synspunkter fra erhvervslivet, handicappede og offentligheden generelt, og den vil forløbe indtil den 29. februar 2012.

"Tilgængelighed handler om at fjerne hindringer for handicappede i bygninger, transport og online. Bedre adgangsforhold gør også livet lettere for ældre, forældre med små børn og mange andre, sagde Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender.

"At gøre varer og tjenester mere tilgængelige handler også om at skabe markedsmuligheder og kan være et incitament til innovation og vækst. Derfor retter høringen sig både til erhvervslivet og handicappede, ældre og offentligheden generelt."

Kommissionen vedtog sidste år en omfattende strategi for et Europa uden barrierer for handicappede inden 2020 (IP/10/1505). Planen skitserer, hvordan EU og de nationale regeringer kan give handicappede mulighed for at udnytte deres rettigheder.

En af de vigtigste foranstaltninger var et initiativ om tilgængelighed. Målet er at anvende standardisering eller regler for offentlige udbud til at gøre alle varer og tjenester tilgængelige for handicappede, samtidig med at der skabes et EU-marked for hjælpeudstyr. Dette marked forventes at vokse betydeligt i de kommende år, således som det er set i USA.

En undersøgelse foretaget af Storbritanniens blindeinstitut (Royal National Institute of the Blind) viste, at en supermarkedskæde, der ved en investering på 35 000 GBP gjorde sit website tilgængeligt for handicappede, var i stand til at øge salget med mere end 13 mio. GBP om året. I Tyskland har en undersøgelse vist, at mere tilgængelige faciliteter kunne øge de handicappedes rejsefrekvens og skabe en meromsætning for den tyske turistindustri på mellem 620 mio. EUR og 1,9 mia. EUR.

Baggrund
Hver sjette indbygger i EU har et handicap, som går fra et let handicap til et svært handicap. Mere end en tredjedel over 75 år har et handicap, der i en vis udstrækning begrænser dem. Disse tal forventes at stige, i takt med at befolkningen i EU ældes. De fleste af disse borgere er alt for ofte forhindret i fuldt ud at tage del i samfundet og det økonomiske liv på grund af fysiske eller andre hindringer og diskrimination.
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder
fastslår, at "Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet."

Desuden har EU og alle 27 medlemsstater allerede forpligtet sig til at sikre et Europa uden barrierer for de handicappede ved at underskrive FN’s konvention om handicappedes rettigheder.

“Tilgængelighed” betyder, at handicappede på lige fod med andre har adgang til det fysiske miljø, transport, informations- og kommunikationsteknologier og -systemer og andre faciliteter og tjenester.

Den 1.-2. december 2011 organiserede Kommissionen en stor konference i forbindelse med den europæiske handicapdag, som også fokuserede på de handicappedes rettigheder i lyset af den økonomiske krise. På denne konference annoncerede næstformand Viviane Reding, at Salzburg i Østrig var vinder af Access City award, som er EU's pris til
handicapvenlige byer (IP/11/1492).

Den 6. december 2011 mødtes lederne af EU-institutionerne for første gang med Det Europæiske Handicapforum for på højt niveau at diskutere de problemer, som europæere med et handicap står over for (IP/11/1507).

Yderligere oplysninger
Nyhedsrummet for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm
Offentlig høring om tilgængelighed
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm
Website for Viviane Reding, næstformand og kommissær for retlige anliggender:
http://ec.europa.eu/reding
Deltag i spørgeskemaundersøgelse

/Europa Kommissionen/

 

Mest Læste

Annonce