Fjernvarmen investerer grønt for 5 mia. kr. og skaber 6000 arbejdspladser i 2013

Solvarmeanlæg, geotermi, biomasse og kilometervis af nye ledningsnet. Fjernvarmeværkerne landet over investerer for ca. 5 mia. kr. i 2013 i grøn vækst. Det skaber 6.000 arbejdspladser, viser undersøgelse fra Dansk Fjernvarme. Men alt tyder på, at investeringerne går totalt i stå der efter.

Fjernvarmen investerer massivt og grønt netop nu. I 2012 har der således været så meget gang i nye udvidelser og projekter, at der er gravet fjernvarmerør ned, bygget nye storskala solvarmeanlæg, bygget biomasse-anlæg og meget mere for 3,7 mia. kr. Det har skabt ca. 4.400 grønne arbejdspladser og dermed i praksis skabt et kæmpe indkomstgrundlag for mange især ikke-faglærte og faglærte.

2013 bliver endnu bedre i den sammenhæng, for en undersøgelse fra Dansk Fjernvarme viser, at der sat gang i projekter for i alt 5 mia. kr. i fjernvarmen. Projekter som skaber ca. 6.000 arbejdspladser.

”Det er investeringer, som indeholder alle de aspekter, samfundet har så stort behov for. De er grønne, de skaber grøn vækst og arbejdspladser, og for landets mange fjernvarmeforbrugere er de med til at sikre lave fjernvarmeregninger,” siger direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme.

Men, som lovgivning, regler, afgifter med videre udvikler sig for øjeblikket, så går den grønne udvikling i stå ret hurtigt efter 2013. Det vil simpelthen gøre det ikke økonomisk attraktivt for den almindelige boligejer at skifte til fjernvarme fra fossile varmeløsninger som oliefyr og individuel naturgasfyr.

”Boligejere vælger til syvende og sidst ud fra, hvad der er billigst for dem privatøkonomisk. Med alle parametrene imod og eksempelvis en tung afgiftsbelægning af fjernvarme i forhold til individuel naturgas, ja, så udjævnes prisforskellen. Derfor vil det sætte den grønne fjernvarmeudbygning i stå,” siger Kim Mortensen.

Reglerne, der går imod den grønne fjernvarme er blandt andet en høj kalkulationsrente på 5 procent, som arbejder stik imod projekter med vedvarende energi samt en række andre forhold ved forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger til større energiprojekter. Desuden rammer den nye forsyningssikkerhedsafgift fjernvarme hårdt.

Dertil skal lægges, at prisen på naturgas falder for øjeblikket. Og eksempelvis, at klima-, energi og bygningsministeren lægger op til en kompensations-ordning til naturgasselskaberne for at konvertere individuelle naturgasfyr til fjernvarme. Krav på op til adskillige tusinde kroner per husstand.

Folketinget vedtog med den nye energiaftale, at al el og varme i 2035 skal være fossilfri. Allerede i 2020 skal forbruget af fossile brændsler være halveret, hvilket kræver konvertering af rigtig mange naturgasfyr til fjernvarme. 100.000 har klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard selv peget på.

”Det vil ikke kunne lade sig gøre, når man rammer den grønne fjernvarme hårdt med afgiftsstigninger og regler, der arbejder imod de politiske målsætninger,” siger Kim Mortensen.
Så i stedet for at fjernvarmeværkernes grønne projekter kunne skabe tusindvis af job, give grøn vækst og sikre forbrugerne lave varmeregninger, ja, så sætter vi hjulene i stå og fortsætter et tårnhøjt for forbrug af fossile brændsler, peger Kim Mortensen på.
 

Dansk Fjernvarme på DenOffentlige.dk Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for 405 fjernvarmeværker fordelt over hele landet.  Af disse er ca. 40 kommunale forsyninger med ca. 50 % af fjernvarmeleverancen. Ca. 350 er andelsselskaber...
Aktivitet: Artikler: 14 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 13.11.20 Infrastruktur
  Lokale initiativer modtager 53 millioner fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

  Hvad har en energi-ø på Bornholm til fælles med filmbyen i Aarhus, og hvilke ligheder er der mellem lystfiskeri i Limfjorden og byggeriet ved Femern Bælt på Sjælland? Alle udgør unikke erhvervspotentialer for dansk erhvervsliv, og derfor modtager 11 lokale initiativer nu i alt 53 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 • 09.11.20 Infrastruktur
  Regeringen lancerer nye initiativer for at hjælpe corona-ramte danskere

  Nedlukninger i flere europæiske lande samt i dele af Danmark skaber stor usikkerhed om fremtiden for dansk økonomi. For at imødegå de aktuelle udfordringer og ruste Danmark til en ny bølge af coronavirus påbegynder regeringen nu forhandlinger om finansloven og en samlet grøn genstart med stærkt fokus på økonomisk tryghed og sikring af danske arbejdspladser.

 • 04.11.20 Infrastruktur
  Dom er vigtigt skridt for Femern Bælt-forbindelsen

  Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig har givet den endelige tilladelse til at bygge tunnelen under Femern Bælt.

 • 03.11.20 Infrastruktur
  Landdistrikterne halter efter resten af Danmark

  Størstedelen af landet har frem mod coronakrisen haft stigende beskæftigelse og vækst, men ny redegørelse slår samtidig fast, at væksten er lavere i områder uden for de større byer.

 • 30.10.20 Infrastruktur
  Tre kandidater til årets Brolæggerpris

  Dommerkomitéen i Brolæggerlauget i DI Dansk Byggeri har indstillet tre kandidater til Brolæggerprisen. Et af projekterne er ny granitbelægning i forbindelse med nye pullerter på Amalienborg Slotsplads. I Esbjerg er det lange strøg med granit i smukke mønstre i Kongensgade blevet indstillet, mens Aarhus er kommet i betragtning for et nyt byrum i Filmbyen i Aarhus.