FOA: Gode toner fra beskæftigelsesministeren

13/08/2012 13:44

Administrator

Et nyt forslag fra beskæftigelsesministeren skal sidestille det psykiske arbejdsmiljø med det fysiske. FOA hilser forslaget velkomment men efterlyser en særlig voldsbekendtgørelse.


Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil sidestille det psykiske arbejdsmiljø med det fysiske arbejdsmiljø og iværksætte en målrettet tilsynsindsats. Begge dele har FOA efterlyst over for nuværende og tidligere beskæftigelsesminister i årevis.

”Det glæder mig meget, at ministeren har lyttet til de mange henvendelser, vi har haft til hende om de store problemer, der er med det psykiske arbejdsmiljø på rigtig mange arbejdspladser,” siger forbundssekretær Inger Bolwinkel, der er ansvarlig for FOAs arbejdsmiljøarbejde.

Tal fra FOAs medlemsundersøgelser dokumenterer, at det især er det psykiske arbejdsmiljø, der halter. Hver fjerde medarbejder på plejecentrene har for eksempel været udsat for vold inden for det sidste år. Blandt de ansatte i behandlingspsykiatrien og på specialområdet gælder det for omkring en tredjedel. Og også tallene om medarbejdere, der lider af stress, fortæller, at der er kraftigt brug for en indsats overfor det psykiske arbejdsmiljø. 17 procent af FOAs medlemmer på plejecentrene oplever, at de i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Det samme gælder for 18 procent i daginstitutionerne.

”Det psykiske arbejdsmiljø er i mange år ikke blevet taget alvorligt nok. Jeg håber, at vi med ministerens nye udmeldinger vil se en ny praksis på området,” siger Inger Bolwinkel.

FOA mødes i morgen med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen for at drøfte muligheden for at lave en særlig voldsbekendtgørelse eller alternativt en ny bekendtgørelse om arbejdets udførelse, som det allerede findes i Sverige. FOA ønsker en præcisering af, at ansatte ikke må arbejde alene, hvis der er særlig risiko eller trusler om vold.

”Vi oplever oftere og oftere at vores medlemmer skal arbejde alene – også om natten. Og det føles meget utrygt for mange. Især de steder hvor vold fra brugerne er en reel risiko. Derfor ser jeg gerne, at det bliver præciseret i lovgivningen, at ansatte ikke må arbejde alene, hvis der er risiko for vold,” siger Inger Bolwinkel.

Mest Læste

Annonce