FOA: Ledelse afgørende for sygefraværet

26/04/2012 14:52

Administrator

Hvis sygefraværet i den offentlige sektor skal ned, er det afgørende at forbedre arbejdsmiljøet og sikre god ledelse. Det mener formanden for FOAs social- og sundhedspersonale.

De offentligt ansatte medarbejdere i ældreplejen har dobbelt så mange sygedage som de privat ansatte medarbejdere i ældreplejen. Det hævder Cepos i en ny undersøgelse. Men undersøgelsen bygger på et meget spinkelt talgrundlag. 95 procent af de ansatte i ældreplejen er nemlig offentligt ansatte og kun 5 procent er private.

”Det undrer mig egentlig, at Cepos vil lægge navn til en undersøgelse, der baserer sig på så spinkelt et grundlag,” siger Karen Stæhr, formand for FOAs social- og sundhedssektor.

Hun peger på, at der er en række objektive grunde til, at sygefraværet er højere i ældreplejen og andre fag, der arbejder med mennesker. Det handler blandt andet om den smitterisiko, som medarbejdere, der arbejder med mennesker, er udsat for hver dag. Og det handler om, at kvinder typisk er mere syge end mænd, ligesom et højt aldersgennemsnit og mange deltidsansatte også er med til at trække antallet af sygedage op.

”Når det er sagt, er der dog ingen tvivl om, at sygefraværet i ældreplejen er relativt højt, og at det er vigtigt at arbejde på, at det bliver lavere. Ikke kun af økonomiske hensyn. Også fordi det er hårdt for den enkelte medarbejder, der bliver syg igen og igen. Og det er hårdt for de medarbejdere, der skal løbe hurtigere for at dække den syges opgaver ind,” siger Karen Stæhr.

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og en ledelse, der baserer sig på tillid og anerkendelse, er ifølge FOA indlysende steder at sætte ind, hvis sygefraværet skal ned.

”Det handler simpelthen om at sikre sig, at fundamentet på arbejdspladsen er i orden. De arbejdspladser, der har et godt arbejdsmiljø, har nemlig også et lavere sygefravær. Men det kræver en god og kompetent ledelse, der formår at lede ud fra tillid og anerkendelse i stedet for kontrol. Så det er her, vi skal sætte ind,” siger Karen Stæhr.

Nedskæringer mange steder i den offentlige sektor kan dog betyde endnu flere sygedage til de offentligt ansatte, mener Karen Stæhr.

”Når en afdeling eller et team i ældreplejen mister en række medarbejdere skal de jo dække opgaverne ind med det personale, der er tilbage. Det giver en meget presset hverdag, hvor mange ikke føler, at de slår til overfor de mennesker, de skal yde omsorg og pleje overfor. Og det kan være med til at gøre personalet mere syge,” slutter Karen Stæhr.

Mest Læste

Annonce