FOA: Svaret er uddannelse

20/03/2012 09:18

Administrator

Trepartsforhandlingerne bør ende med en historisk uddannelsesreform, foreslår FOA i sit nye udspil til de kommende trepartsforhandlinger. Uddannelse og timebank er vejen frem.


Selvom mange medarbejdere i den offentlige sektor bliver afskediget i disse år, så er det vigtigt allerede nu at drøfte, hvordan den offentlige sektor skal geares til at til at kunne håndtere de udfordringer, den står over for.

”Det kan synes paradoksalt at tale om, hvordan vi kan skaffe flere hænder på arbejdsmarkedet mens medarbejdere over alt bliver afskediget i hobetal. Men når først manglen på arbejdskraft banker på døren, så er det for sent at begynde på investeringerne,” siger FOAs formand Dennis Kristensen.

FOA spiller derfor i dag ud med sit konkrete oplæg til trepartsdrøftelserne. Og her har en historisk uddannelsesreform den afgørende plads.

”Hvis vi skal stå stærkere i fremtiden og skabe ny vækst, så skal vi være dygtigere og klogere. Trepartsaftalen må derfor sikre, at der er uddannelse for alle ansatte på velfærds- og serviceområderne i den offentlige sektor. Det handler om en uddannelsesret og et uddannelseskrav,” siger Dennis Kristensen.

I de seneste to år er der forsvundet mere end 30.000 stillinger fra landets kommuner og regioner. Men på et tidspunkt begynder kommunerne igen at bruge penge, og så kan der blive behov for at øge arbejdsudbuddet. Også her har FOA flere konkrete forslag.

”Det er oplagt, at arbejdsgiverne skal skrue op for andelen af stillinger på fuld tid i stedet for at slå stillinger op på deltid. Bedre muligheder for seniorer og en timebank, hvor man for eksempel kan arbejde mere det ene år og mindre året efter, er også skridt i den rigtige retning,” siger Dennis Kristensen.

Fokus på faglighed, tillid og afbureaukratisering er også vigtige elementer i FOAs trepartsudspil.

”Regeringen har så småt taget fat på det i regeringsgrundlaget, men det bør også blive en del af en trepartsaftale. Det samme bør arbejdsmiljø, social kapital og sygefravær. Det handler jo i sidste ende om at skabe attraktive job,” siger Dennis Kristensen.

Find FOAs oplæg her

Mest Læste

Annonce