Folkeskoler kan spare 13 % uden at ødelægge fagligheden

20/06/2011 10:50

Administrator

Landets folkeskoler kan i snit spare 13 % uden at sætte den faglige kvalitet over styr. Bag gennemsnittet gemmer sig lokale forskelle på op til 30 procentpoint.


Det fremgår af en analyse fra KREVI, som har sat sig for at give skolefolk redskaber, de kan bruge til at sammenligne sig med relevante forbilleder. Det vil sige skoler, der ligner, men som gør det lidt bedre – såkaldt realistisk benchmarking. I første del af projektet, offentliggjort 12. maj i år, blev skolernes faglige kvalitet målt. I denne omgang er fokus på effektivisering.
”Effektivisering er jo ikke nødvendigvis lig med nedskæringer, man kan også effektivisere ved at øge den faglige kvalitet for de samme penge. Vores analyse viser, at skolerne kan hæve afgangselevernes karakterer med mellem 5 % og 20 % uden at bruge flere penge,” påpeger programleder i KREVI Jesper Wittrup.
KREVIs analyse kaster også lys over, hvilke effektiviseringsstrategier der vil være mest oplagte i de forskellige kommuner. Nogle kommuner kan med fordel overveje at øge skolestørrelsen, mens andre i højere grad bør overveje at øge lærernes undervisningsandel. Endelig er der kommuner, som skal skrue på helt andre håndtag end skolestørrelse og undervisningsandel.
”Med hensyn til skolestørrelse, så viste vores analyse af faglig kvalitet i folkeskolen, at der er lidt højere faglig kvalitet på de små skoler. Men når man sammenholder den faglige kvalitet med ressourceforbruget i form af årsværk, klarer de store skoler sig bedre. For eksempel er de effektive forbilleder for skoler med 300 elever eller derunder næsten udelukkende skoler med et højere elevtal,” forklarer Jesper Wittrup.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

Mest Læste

Annonce