Geodata på direktionsgangene

27/02/2012 08:53

Administrator

Geodata er på få år rykket fra at være et lidt nørdet nichebegreb til at være en allestedsnærværende teknologi, som de allerfleste borgere gør brug af mere end én gang i løbet af en ganske almindelig dag til at finde de relevante oplysninger med afsæt i ens placering på et kort.

Til trods for at teknologien har vundet kommercielt indpas, er det fortsat de klassiske forvaltningsopgaver inden for teknik- og miljøområdet, der udgør det primære anvendelsesområde for geodata jf. CEDI tendensanalyse 2011.

Til trods for at mange eksperter har påpeget effektiviseringspotentialet i øget anvendelse af geodata i den offentlige forvaltning er det få offentlige ledere med forretningsansvar, som få som forstår at omsætte teknologien til øget effektivisering. I den anledning har CEDI inviteret Kontorchef i kontor for vidensdeling Kirsten Brink, Arbejdstilsynet til at fortælle om hvordan geodata indirekte anvendes strategiske til at øge medarbejdernes tilfredshed og effektivitet.

Geodata styrker forretningen for de tilsynsførende i Arbejdstilsynet
Fra 2012 er alle Arbejdstilsynets (AT) tilsynsførende blevet udstyret med en Samsung Galaxy Tab og en specialudviklet applikation. Målet med den nye applikation er at effektivisere AT’s arbejdsgange og processer og øge videndelingen mellem deres tilsynsførende. App’en ViVi (Viden om virksomheden) er designet til brug på den Android-baserede Samsung Galaxy Tab og giver den tilsynsførende et overblik over dagens besøg og ruten mellem de enkelte virksomheder. ViVi skal være med til at optimere arbejdsgangene i forbindelse med de 69.000 årlige tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører på de danske arbejdspladser.
Ideen er, at de tilsynsførende på deres Samsung Galaxy Tab kan se hvilken rute de skal køre at besøge de forskellige virksomheder på arbejdsdagen. Dernæst indrapporteres (eksport af data) rute og virksomheder til Arbejdstilsynets fagsystemer, således data skrive real-time og de tilsynsførende undgår dobbeltindtastninger.

Projektet startede med fokus på intelligent kørselsplanlægning for medarbejderne., for at opnå de fulde økonomiske gevinster i form af en mere effektiv gennemførelse af tilsynene (i form af mindre køretid, mere kontroltid og færre kørepenge til medarbejderne), har det samtidigt været nødvendigt at anskaffe Samsung Galaxy Tabs(tavle-computere) til alle tilsynsførende og udvikling en tilsyns-app til medarbejderne.

Hør kontorchef Kirsten Brink fra Arbejdstilsynet fortælle om hvordan et kørselsvejledningsprojekt for medarbejderne blev en så god forretning,

Flere offentlige myndigheder, der tager rundt i landet og laver kontrolbesøg kunne høste gevinsten af at få udviklet samme type applikationer.

På netværksmødet vil det være muligt at høre mere om

Hvordan startede projektet, hvad kræver det af implementeringsprocesser og hvordan har projektet udviklet sig? Hvordan hænger digitaliseringsindsatsen på beskæftigelsesområdet? Hvordan ser business casen ud før og efter implementeringen? Har Arbejdstilsynet tænkt hvilke andre dele af Beskæftigelsesministeriet / beskæftigelsesindsatsen som kunne have glæde af at bruge geodata som strategisk værktøj til optimerer forretningen?
Læs mere

Mest Læste

Annonce