Grøn omstilling kræver målrettet indsats

12/12/2012 10:12

Administrator

Med en grøn pakke sender regeringen penge til satsninger på miljø- og klimarigtig omstilling i erhvervslivet. Det giver god mening, men indsatsen bør målrettes og ambitionerne skrues i vejret, hvis eksport- og miljøgevinsterne skal høstes fuldt ud, mener Landbrug & Fødevarer.

Seks nye, grønne erhvervsinitiativer til ca. 150 mio. kr. skal hjælpe erhvervslivet med miljø- og klimarigtig omstilling, og bidrage til større grøn eksport. Den nye pakke fra regeringen, der er en udmøntning af finansloven 2013, modtages positivt i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, selv om det kun betragtes som et første skridt på vejen.

- Det glæder os, at regeringen afsætter flere midler til finansiering af grønne investeringer. Det er også positivt at der med den nye aftale i højere grad fokuseres på at bruge restprodukter til råvarer i andre sammenhænge. Det der var affald i går, skal vi i dag betragte som ressourcer, siger formand Martin Merrild.

Arbejdet med det biobaserede samfund har længe været på Landbrug & Fødevarers dagsorden, og i erhvervet producerer landmænd og virksomheder mere med færre ressourcer og mindre miljøbelastning.

- Vi skal tænke i genanvendelse, og vi skal udvikle nye agroindustrielle og biobaserede produkter. Det er fremtiden. Og her har fødevareerhvervet utrolig meget at byde på, siger Martin Merrild.

Mere målrettet
Den danske landbrugs- og fødevaresektor er globalt konkurrencedygtig inden for grøn teknologi. Det er derfor afgørende, at den tænkes offensivt ind i regeringens indsats, fx den grønne eksportsatsning.

- Mange lande er i gang med at opbygge deres egen bæredygtige landbrugs- og fødevaresektor, og her kan vi bidrage. Der er et stort markedspotentiale, som kan skabe dansk vækst og beskæftigelse, siger Martin Merrild

Der er dog fortsat tale om spæde skridt, som bør målrettes og supplereres med yderligere tiltag.

- Der er tale om gode takter. Men hvis regeringen har ambitioner om reelt at udnytte Danmarks store potentiale på området, så er der behov for en markant og målrettet satsning, der ser systematisk på rammevilkårene, slutter Martin Merrild. 

Mest Læste

Annonce